Год. 17, бр. 1, 2017.

 

Василиjе Милновић, Милена Костић, Матеа Милошевић
Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ 
 

 

ЗАШТИТА И ПРОМОЦИJА ОСЕТЉИВОГ АРХИВСКОГ МАТЕРИJАЛА ИЗ ПРИВАТНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЗИЋ

 

УДК: 930.25:004.9

Кључне речи: паметне библиотеке, нове дигиталне технологије, архивски материјал, библиотечки материјал, дигитализација, стандардизација

Сажетак: Предмет овог рада јесте упознавање са могућностима нових дигиталних технологија у заштити и презентацији осетљивог архивског и другог библиотечког материјала у контексту концепта „паметне библиотеке“ (smart libraries), као и, с тим у вези, прилог предлогу нацрта за стандардизацију процеса дигитализације те грађе. Савремене дигиталне технологије и дигиталне алатке дају нове могућности истраживачима из поља хуманистике који сада на модеран и транспарентан начин могу истраживати ретке и осетљиве архивске материјале. Овај рад ће показати да архивски материјал, са додатном историјском вредношћу, и у ери „Индустрије 4.0“ (Industry 4.0) и „Интернета ствари“ (Internet of Things) може бити изузетно важан део промоције једне културе у контексту паметних библиотека. Ипак, посебна пажња биће посвећена стандардизацији дигитализације која се тренутно спроводи у Универзитетској библиотеци, јер се тек уз извесни шири оквир потенцијалне националне стандардизације може очекивати пуни утицај примене нових технологија и концепата. Паметне библиотеке, као централни информативни пунктови (hubs) будућег друштва, као и потенцијална стандардизација процеса дигитализације, биће промишљане кроз пројекат Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у оквиру програма Endangered Archives Британске библиотеке. Зато ће завршни део рада бити посвећен упознавању јавности са самом садржином архивско-библиотечке грађе која ће, у оквиру поменутог пројекта, бити дигитализована.

 

                                                                                                       


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Никитас Н. Караниколас, Елени Галиоту

ИСКУСТВА У ИЗГРАДЊИ ВИШЕДИJАЛЕКАТСКОГ РЕЧНИКА

Василиjе Милновић, Милена Костић, Матеа Милошевић

ЗАШТИТА И ПРОМОЦИJА ОСЕТЉИВОГ АРХИВСКОГ МАТЕРИJАЛА ИЗ ПРИВАТНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЗИЋ

Мариjа Пантић

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ И ЗЕМЉЕ У РАЗВОJУ: JЕДАН КРИТИЧКИ ОСВРТ

Михаило Шкорић

СВРСТАВАЊЕ ПОJМОВА НА КОНТИНУАЛНОJ СКАЛИ ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНО ПРЕМА ПОЛАРИТЕТУ ОСЕЋАЊА ЗАСНОВАНО НА ЕМОТИКОНИМА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Ана Савић

НОРМАТИВНА КОНТРОЛА У СРБИJИ

 

ПРИКАЗИ

Милена Костић, Весна Вуксан, Зоран Баjин

ИЗЛОЖБА „ДИГИТАЛНА ЋИРИЛИЦА“

Мариjа Радоjичић, Ранка Станковић, Себастиjан Каплар

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ ВЕЛИКИХ ПОВЕЗАНИХ СКУПОВА ПОДАТАКА ЗАСНОВАНОМ НА КЉУЧНИМ РЕЧИМА „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“