Год. 17, бр. 1, 2017.

 

Мариjа Радоjичић, Ранка Станковић
Универзитет у Београду,
Рударско-геолошки факултет
 

Себастиjан Каплар
Универзитет у Новом Саду,
Факултет техничких наука
 

 

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ ВЕЛИКИХ ПОВЕЗАНИХ СКУПОВА ПОДАТАКА
ЗАСНОВАНОМ НА КЉУЧНИМ РЕЧИМА „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“

 


                                                                                                                        


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Никитас Н. Караниколас, Елени Галиоту

ИСКУСТВА У ИЗГРАДЊИ ВИШЕДИJАЛЕКАТСКОГ РЕЧНИКА

Василиjе Милновић, Милена Костић, Матеа Милошевић

ЗАШТИТА И ПРОМОЦИJА ОСЕТЉИВОГ АРХИВСКОГ МАТЕРИJАЛА ИЗ ПРИВАТНЕ БИБЛИОТЕКЕ ЛАЗИЋ

Мариjа Пантић

ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ И ЗЕМЉЕ У РАЗВОJУ: JЕДАН КРИТИЧКИ ОСВРТ

Михаило Шкорић

СВРСТАВАЊЕ ПОJМОВА НА КОНТИНУАЛНОJ СКАЛИ ПОЗИТИВНО-НЕГАТИВНО ПРЕМА ПОЛАРИТЕТУ ОСЕЋАЊА ЗАСНОВАНО НА ЕМОТИКОНИМА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Ана Савић

НОРМАТИВНА КОНТРОЛА У СРБИJИ

 

ПРИКАЗИ

Милена Костић, Весна Вуксан, Зоран Баjин

ИЗЛОЖБА „ДИГИТАЛНА ЋИРИЛИЦА“

Мариjа Радоjичић, Ранка Станковић, Себастиjан Каплар

ПРИКАЗ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ О ПРЕТРАЖИВАЊУ ВЕЛИКИХ ПОВЕЗАНИХ СКУПОВА ПОДАТАКА ЗАСНОВАНОМ НА КЉУЧНИМ РЕЧИМА „KEYWORD SEARCH IN BIG LINKED DATA“