Год. 14, бр. 1, јун 2013.

 

Елена Тирзиман
Национална библиотека Румуније

 

ЈЕДНО ИСКУСТВО У ОЧУВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ДОКУМЕНТАРНОГ НАСЛЕЂА ПУТЕМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ:
ПРОЈЕКАТ МАНУСКРИПТОРИЈУМ

 

 

УДК: 027.54:004.65
Кључне речи: Манускрипторијум, ENRICH, дигитални садржај, дигитална библиотека, рукописи, Batthyaneum
Апстракт: У оквиру мреже пројекта Манускрипторијум координираног од стране Националне библиотеке Републике Чешке, Национална библиотека Румуније отпочела је програм дигитализације својих највреднијих колекција старих књига и рукописа. У раду је пружен детаљан приказ метода и техника које су две наведене библиотеке користиле у сврху имплементирања пројекта и креирања метаподатака са придруженим описима за одабране књиге и рукописе. Допринос румунске стране пројекту огледа се у представљању развоја штампарства у периоду између 16-ог и 18-ог века у историјским провинцијама које су насељавали Румуни.

 

 


ПРИКАЗ


Горг Рем и Ханс Ускорајт
НЕОГРАНИЧЕНО РАЗУМЕВАЊЕ- ЕВРОПА БЕЗ ЈЕЗИЧКИХ БАРИЈЕРА
 

НАУЧНИ РАДОВИ


Елена Тирзиман
ЈЕДНО ИСКУСТВО У ОЧУВАЊУ И ЕВАЛУАЦИЈИ ДОКУМЕНТАРНОГ НАСЛЕЂА ПУТЕМ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Мирјана Манчев
УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТOM УСЛУГА У БИБЛИОТЕКАМА ФАКУЛТЕТА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У НИШУ ПРИМЕНОМ ВИКОР МЕТОДЕ

Станислава Гардашевић
СЕМАНТИЧКИ ВЕБ И LINKED (OPEN) DATA МОГУЋНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ ЗА БИБЛИОТЕКЕ

Јелена Митровић
ГРУПНА РАСПОДЕЛА РАДА И ЊЕГОВА ПРИМЕНА
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 


Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ: ПРИКАЗ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕЊА ИЗ ПРАКСЕ

Нeбojшa Вaсиљeвић
ЗAШТO JE ПРOГРAМСКИ JEЗИК ПАЈТОН ДOБAР ЗA УЧEЊE ПРOГРAМИРAЊA.

 

ПРОЈЕКТИ


Александра Тртовац
РАДИОНИЦА О ПРОЦЕНИ КВАЛИТЕТА И ПРЕЧИШЋАВАЊУ ТЕКСТОВА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ЕВРОПСКЕ НОВИНЕ