God. 14, br. 1, jun 2013.

 

Elena Tirziman
Nacionalna biblioteka Rumunije

JEDNO ISKUSTVO U OČUVANjU I EVALUACIJI DOKUMENTARNOG NASLEĐA PUTEM DIGITALIZACIJE:
PROJEKAT MANUSKRIPTORIJUM

 

UDK: 027.54:004.65
Ključne reči: Manuskriptorijum, ENRICH, digitalni sadržaj, digitalna biblioteka, rukopisi, Batthyaneum
Apstrakt: U okviru mreže projekta Manuskriptorijum koordiniranog od strane Nacionalne biblioteke Republike Češke, Nacionalna biblioteka Rumunije otpočela je program digitalizacije svojih najvrednijih kolekcija starih knjiga i rukopisa. U radu je pružen detaljan prikaz metoda i tehnika koje su dve navedene biblioteke koristile u svrhu implementiranja projekta i kreiranja metapodataka sa pridruženim opisima za odabrane knjige i rukopise. Doprinos rumunske strane projektu ogleda se u predstavljanju razvoja štamparstva u periodu između 16-og i 18-og veka u istorijskim provincijama koje su naseljavali Rumuni.

 

 


PRIKAZ


Gorg Rem i Hans Uskorajt
NEOGRANIČENO RAZUMEVANjE: EVROPA BEZ JEZIČKIH BARIJERA
 

NAUČNI RADOVI


Elena Tirziman
JEDNO ISKUSTVO U OČUVANjU I EVALUACIJI DOKUMENTARNOG NASLEĐA PUTEM DIGITALIZACIJE: PROJEKAT MANUSKRIPTORIJUM

Mirjana Mančev
UPRAVLjANjE KVALITETOM USLUGA U BIBLIOTEKAMA FAKULTETA NA UNIVERZITETU U NIŠU PRIMENOM VIKOR METODE

Stanislava Gardašević
SEMANTIČKI VEB I LINKED (OPEN) DATA MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE ZA BIBLIOTEKE

Jelena Mitrović
GRUPNA RASPODELA RADA I NjEGOVA PRIMENA
 

STRUČNI RADOVI
 


Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE: PRIKAZ, PROBLEMI I REŠENjA IZ PRAKSE

Nebojša Vasiljević
ZAŠTO JE PROGRAMSKI JEZIK PAJTON DOBAR ZA UČENjE PROGRAMIRANjA

 

PROJEKTI


Aleksandra Trtovac
RADIONICA O PROCENI KVALITETA I PREČIŠĆAVANjU TEKSTOVA U OKVIRU PROJEKTA „EVROPSKE NOVINE“