God. 14, br. 1, jun 2013.
 

Stanislava Gardašević
Narodna biblioteka Srbije,
Odeljenje za razvoj digitalne biblioteke i mikrografiju, Beograd, Srbija
 

SEMANTIČKI VEB I LINKED (OPEN) DATA MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE ZA BIBLIOTEKE
 

UDK: 004.822; 026/027:004.738.5
Ključne reči: semantički veb, Linked (Open) Data, metapodaci, ontologija, URI
Apstrakt: Jedna od novijih tema u bibliotekarstvu jeste primena tehnologija semantičkog veba i Linked (Open) Data u cilju upravljanja bibliotečkim metapodacima. U prvom delu ovog rada dat je pregled osnovnih principa i modela semantičkog veba (XML, RDF, URI, ontologije itd.), kao i primena nekih od tih principa u bibliotekama i drugim kulturnim institucijama, sa naročitim osvrtom na primenu u Europeani, tzv. Evropskoj digitalnoj biblioteci, arhivu i muzeju. Drugi deo rada osvrće se na Linked (Open) Data, kao sastavni i neizostavni deo semantičkog veba. Osim osnovnih principa, navedene su i ključne prednosti objavljivanja bibliotečkih metapodataka kao Linked (Open) Data, kako za organizacije tako i za korisnike. Konačno, pobrojane su neke od inicijativa koje su već krenule ovim putem i data je preporuka za preispitivanje dosadašnje bibliotečke prakse, kao i njeno unapređivanje time što će se pratiti ovi, aktuelni trendovi, u cilju poboljšanja usluga i bolje vidljivosti bibliotečkih podataka.

 

 


PRIKAZ


Gorg Rem i Hans Uskorajt
NEOGRANIČENO RAZUMEVANjE: EVROPA BEZ JEZIČKIH BARIJERA
 

NAUČNI RADOVI


Elena Tirziman
JEDNO ISKUSTVO U OČUVANjU I EVALUACIJI DOKUMENTARNOG NASLEĐA PUTEM DIGITALIZACIJE: PROJEKAT MANUSKRIPTORIJUM

Mirjana Mančev
UPRAVLjANjE KVALITETOM USLUGA U BIBLIOTEKAMA FAKULTETA NA UNIVERZITETU U NIŠU PRIMENOM VIKOR METODE

Stanislava Gardašević
SEMANTIČKI VEB I LINKED (OPEN) DATA MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE ZA BIBLIOTEKE

Jelena Mitrović
GRUPNA RASPODELA RADA I NjEGOVA PRIMENA
 

STRUČNI RADOVI
 


Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE: PRIKAZ, PROBLEMI I REŠENjA IZ PRAKSE

Nebojša Vasiljević
ZAŠTO JE PROGRAMSKI JEZIK PAJTON DOBAR ZA UČENjE PROGRAMIRANjA

 

PROJEKTI


Aleksandra Trtovac
RADIONICA O PROCENI KVALITETA I PREČIŠĆAVANjU TEKSTOVA U OKVIRU PROJEKTA „EVROPSKE NOVINE“