God. 14, br. 1, jun 2013.

 

Mirjana Mančev
Univerzitet u Nišu,
Prirodno-matematički fakultet, Biblioteka

UPRAVLjANjE KVALITETOM USLUGA U BIBLIOTEKAMA FAKULTETA NA UNIVERZITETU U NIŠU PRIMENOM VIKOR METODE

 

UDK: 027.7(497.11 Niš):005.94
Ključne reči: Biblioteka, fakultet, višekriterijumska analiza, VIKOR metoda
Apstrakt: U svom poslovanju, biblioteka kao ustanova obrazovanja i kulture, prvenstveno polazi od različitih potreba svojih korisnika. Potrebe korisnika u savremenom svetu, koga karakteriše primena informacionih i telekomunikacionih tehnologija, su veoma kompleksne. Heterogenost i kompleksnost potreba korisnika utiče na kvantitet i kvalitet pružanja bibliotečkih usluga, ali zahteva i svakodnevno praćenje trendova, sticanje novih znanja kao i kontinuirano usavršavanje znanja zaposlenih u biblioteci. Osnovni cilj rada je bio da se analizira kvalitet pruženih usluga u bibliotekama fakulteta Univerziteta u Nišu. Da bi se ostvario navedeni cilj rada, autor je primenio jednu od metoda višekriterijumske analize, tzv. VIKOR metodu. Primenom navedene metode izvršeno je rangiranje biblioteka polazeći od sledećih kriterijuma istovremeno: vremena potrebnog za pretraživanje bibliotečkog fonda putem dostupnih elektronskih baza podataka, veličine prostora i veličine bibliotečkog fonda koji su na raspolaganju korisnicima. Rezultati primene navedene metode ukazuju da je primena navedenog metoda opravdana, jer predstavlja osnovu za objektivno rešavanje problema izbora biblioteke koja pruža najkvalitetnije usluge korisnicima.

 

 


PRIKAZ


Gorg Rem i Hans Uskorajt
NEOGRANIČENO RAZUMEVANjE: EVROPA BEZ JEZIČKIH BARIJERA
 

NAUČNI RADOVI


Elena Tirziman
JEDNO ISKUSTVO U OČUVANjU I EVALUACIJI DOKUMENTARNOG NASLEĐA PUTEM DIGITALIZACIJE: PROJEKAT MANUSKRIPTORIJUM

Mirjana Mančev
UPRAVLjANjE KVALITETOM USLUGA U BIBLIOTEKAMA FAKULTETA NA UNIVERZITETU U NIŠU PRIMENOM VIKOR METODE

Stanislava Gardašević
SEMANTIČKI VEB I LINKED (OPEN) DATA MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE ZA BIBLIOTEKE

Jelena Mitrović
GRUPNA RASPODELA RADA I NjEGOVA PRIMENA
 

STRUČNI RADOVI
 


Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE: PRIKAZ, PROBLEMI I REŠENjA IZ PRAKSE

Nebojša Vasiljević
ZAŠTO JE PROGRAMSKI JEZIK PAJTON DOBAR ZA UČENjE PROGRAMIRANjA

 

PROJEKTI


Aleksandra Trtovac
RADIONICA O PROCENI KVALITETA I PREČIŠĆAVANjU TEKSTOVA U OKVIRU PROJEKTA „EVROPSKE NOVINE“