Год. 12, бр. 1, август 2011.

Адам Софронијевић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд

Јелена Андоновски
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ПРИБЛИЖИТИ БИБЛИОТЕКУ КОРИСНИЦИМА: БИБЛИОТЕКЕ У АЛТЕРНАТИВНИМ ПРОСТОРИМА
 
УДК: 026.07:338.482, 002:004.08
Кључне речи: Библиотеке, алтернативни простори, библиотека на аеродрому, библиотека у метроу, библиотека на броду, библиотекарство, унапређење услуга, iPAD
Сажетак: Са циљем да се представе инспиративни примери у раду су приказане библиотекe које постоје у алтернативним просторима. Библиотеке на два аеродрома, на броду и у подземној железници описане су како би се приказали примери добре праксе јер су могућности у овим просторима бројне, али неискоришћене. Приближавајући се корисницима у овим просторима библиотеке су увећале број пружених услуга и прошириле циљне групе. У намери да се прилагоде специфичним циљним групама, односно путницима, ове библиотеке су морале да развију знање о креирању колекција сачињених од штампаних и електронских ресурса и медијума преко којих корисници могу да читају електронске ресурсе. Употреба електронских читача, као што су iPAD-ови, у овим библиотекама треба да буде добар пример за традиционалне библиотеке како потребе и очекивања корисника мењају алате са којима раде библиотекари.
 
  
 
 

 

ЧЛАНЦИ

Надин Акхунд 
ДЕЛАТНОСТ КАРНЕГИЈЕВИХ ЗАДУЖБИНА НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У БЕОГРАДУ, 1919 - 1926

Маркус ХокнерПаоло Будрони 
PHAIDRA – ПРОЈЕКАТ РЕПОЗИТОРИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕЧУ

Нафиз Заман ШуваТапози БенерџиАма НанингрумМелоди МадридПејшенс АгабирвиЕзереа Кулисома 
ICT У НАЦИОНАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА БАНГЛАДЕША, ИНДОНЕЗИЈЕ, ФИЛИПИНА И УГАНДЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА

Ранка СтанковићБранислав Тривић, Оливера КитановићБранислав БлагојевићВелизар Николић 
РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА ГЕОЛИССТЕРМ

Адам СофронијевићЈелена Андоновски 
ПРИБЛИЖИТИ БИБЛИОТЕКУ КОРИСНИЦИМА: БИБЛИОТЕКЕ У АЛТЕРНАТИВНИМ ПРОСТОРИМА

ПРИЛОЗИ

Тамаш Варади 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА CESAR

Весна Ињац 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА: EUROPEANA 1914-1918

Стела Филипи-Матутиновић 
ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Тамара Бутиган-Вучај 
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА УКРЦАВАЊЕ: ПРОЈЕКАТ EMBARK

Предраг Ђукић 
ACCESSIT