Год. 12, бр. 1, август 2011.

Нафиз Заман Шува
Универзитет у Даки
 
Тапози Бенерџи
Азијски Универзитет за Жене, Читагонг
 
Ама Нанингрум
FORDA, Министарство Шумарства Републике Индонезије
 
Мелоди Мадрид
Национална Библиотека Филипина
 
Пејшенс Агабирви
Кјамбого Универзитет
 
Езереа Кулисома
Источноафричка Школа за Библиотекарство и информатичке науке, Макерере
 
ICT У НАЦИОНАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА БАНГЛАДЕША, ИНДОНЕЗИЈЕ, ФИЛИПИНА И УГАНДЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА
 
УДК: 027.54:004(594), 027.54:004(549.3), 027.54:004(599),  
027.54:004(676.1)
Сажетак: Да би се обиље информација доступних на интернету могло експлоатисати и да би се задовољили различити захтеви корисника из различитих социо-културних окружења, у савремено доба императив је увођење у библиотеке услуга базираних на информационо-комуникационим технологијама (ИКТ). Национална библиотека сваке земље представља културу те земље, као и њен развој и знање, а и тренутно стање осталих библиотека у тој земљи. Овај рад представља тренутни статус информационо-комуникационих технологија у националним библиотекама Бангладеша, Индонезије, Филипина и Уганде. Истраживачи су припремили делимично структурисани упитник како би сакупили податке у четири националне библиотеке одабране за ову студију. Дошло се до закључка да се међу посматраним библиотекама издвајају Национална библиотека Индонезије и Национална библиотека Филипина по томе што интензивније користе могућности информационо-комуникационих технологија од националних бибилиотека Бангладеша и Уганде. Такође су уочени извесни проблеми који у одређеној мери ометају развој националних библиотека и изнете су препоруке за њихово превазилажење.
 
      
 
 
 

 

ЧЛАНЦИ

Надин Акхунд 
ДЕЛАТНОСТ КАРНЕГИЈЕВИХ ЗАДУЖБИНА НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У БЕОГРАДУ, 1919 - 1926

Маркус ХокнерПаоло Будрони 
PHAIDRA – ПРОЈЕКАТ РЕПОЗИТОРИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕЧУ

Нафиз Заман ШуваТапози БенерџиАма НанингрумМелоди МадридПејшенс АгабирвиЕзереа Кулисома 
ICT У НАЦИОНАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА БАНГЛАДЕША, ИНДОНЕЗИЈЕ, ФИЛИПИНА И УГАНДЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА

Ранка СтанковићБранислав Тривић, Оливера КитановићБранислав БлагојевићВелизар Николић 
РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА ГЕОЛИССТЕРМ

Адам СофронијевићЈелена Андоновски 
ПРИБЛИЖИТИ БИБЛИОТЕКУ КОРИСНИЦИМА: БИБЛИОТЕКЕ У АЛТЕРНАТИВНИМ ПРОСТОРИМА

ПРИЛОЗИ

Тамаш Варади 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА CESAR

Весна Ињац 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА: EUROPEANA 1914-1918

Стела Филипи-Матутиновић 
ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Тамара Бутиган-Вучај 
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА УКРЦАВАЊЕ: ПРОЈЕКАТ EMBARK

Предраг Ђукић 
ACCESSIT