Год. 12, бр. 1, август 2011.

Ранка Станковић
 
Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 
Бранислав Тривић
 
Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 
Оливера Китановић
 
Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду
 
Бранислав Благојевић
 
СЕЕ, д.о.о., Београд
 
Велизар Николић
 
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања Републике Србије
 
РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА ГЕОЛИССТЕРМ
 
УДК: 55:001.4:004.9(038)
Кључне речи: терминолошки ресурси, геологија, ГИС, Геолошки информациони систем, геолошки речник, глектронски речник
Сажетак: У раду је приказана структура и имплементација електронског геолошког речника (ГеолИССТерм-а), као посебно приређене таксономије основних геолошких појмова и термина. ГеолИССТерм се користи за информатичке потребе као елементарни ресурс при формирању домена у Геолошком информационом систему Србије (ГеолИСС). Као такав, он представља језгро ГеолИСС-а преко кога се врши валидација, класификација и спецификација вредности атрибута својстава опсервираног и интерпретираног. ГеолИССТерм је настао као резултат рада на пројекту "Развој геолошке терминологије и номенклатуре за геолошку базу података Србије", реализованог од стране Рударско-геолошки факултета, а који је финансирало Министарство животне средине и просторног планирања Републике Србије. Кратак историјат развоја ГеолИССТерм, а потом и преглед структуре и начина организовања појмова у оквиру терминолошких ресурса и позиције речника ГеолИССТерм у семантичком спектру, праћен је описом приступа развоју геолошке терминологије и структури речника кроз UML (енг. Unified Modeling Language) модел. Посебно је објашњен концепт контролисања домена у геолошком информационом систему Србије. Софтверска решења за развој речника, за прелиставање и претраживање на вебу, као решење за контролу домена, односно интеграцију у ГеолИСС су презентована уз примере екранских форми. У плану су и могућности извоза речника у стандардне језике за онтологије као што је на пример owl, по угледу на иницијативу коју је покренуо GeoSciML. Електронско издање ГеолИССТерм-а прати и штампана верзија речника.
 
    
 
 

ЧЛАНЦИ

Надин Акхунд 
ДЕЛАТНОСТ КАРНЕГИЈЕВИХ ЗАДУЖБИНА НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У БЕОГРАДУ, 1919 - 1926

Маркус ХокнерПаоло Будрони 
PHAIDRA – ПРОЈЕКАТ РЕПОЗИТОРИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕЧУ

Нафиз Заман ШуваТапози БенерџиАма НанингрумМелоди МадридПејшенс АгабирвиЕзереа Кулисома 
ICT У НАЦИОНАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА БАНГЛАДЕША, ИНДОНЕЗИЈЕ, ФИЛИПИНА И УГАНДЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА

Ранка СтанковићБранислав Тривић, Оливера КитановићБранислав БлагојевићВелизар Николић 
РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА ГЕОЛИССТЕРМ

Адам СофронијевићЈелена Андоновски 
ПРИБЛИЖИТИ БИБЛИОТЕКУ КОРИСНИЦИМА: БИБЛИОТЕКЕ У АЛТЕРНАТИВНИМ ПРОСТОРИМА

ПРИЛОЗИ

Тамаш Варади 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА CESAR

Весна Ињац 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА: EUROPEANA 1914-1918

Стела Филипи-Матутиновић 
ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Тамара Бутиган-Вучај 
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА УКРЦАВАЊЕ: ПРОЈЕКАТ EMBARK

Предраг Ђукић 
ACCESSIT