God. 12, br. 1, avgust 2011.

Ranka Stanković
 
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Branislav Trivić
 
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Olivera Kitanović
 
Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
Branislav Blagojević
 
SEE, d.o.o., Beograd
 
Velizar Nikolić
 
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Republike Srbije
 
RAZVOJ GEOLOŠKOG TERMINOLOŠKOG REČNIKA GEOLISSTERM
 
UDK: 55:001.4:004.9(038)
Ključne reči: terminološki resursi, geologija, GIS, Geološki informacioni sistem, geološki rečnik, glektronski rečnik
Sažetak: U radu je prikazana struktura i implementacija elektronskog geološkog rečnika (GeolISSTerm-a), kao posebno priređene taksonomije osnovnih geoloških pojmova i termina. GeolISSTerm se koristi za informatičke potrebe kao elementarni resurs pri formiranju domena u Geološkom informacionom sistemu Srbije (GeolISS). Kao takav, on predstavlja jezgro GeolISS-a preko koga se vrši validacija, klasifikacija i specifikacija vrednosti atributa svojstava opserviranog i interpretiranog. GeolISSTerm je nastao kao rezultat rada na projektu "Razvoj geološke terminologije i nomenklature za geološku bazu podataka Srbije", realizovanog od strane Rudarsko-geološki fakulteta, a koji je finansiralo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije. Kratak istorijat razvoja GeolISSTerm, a potom i pregled strukture i načina organizovanja pojmova u okviru terminoloških resursa i pozicije rečnika GeolISSTerm u semantičkom spektru, praćen je opisom pristupa razvoju geološke terminologije i strukturi rečnika kroz UML (eng. Unified Modeling Language) model. Posebno je objašnjen koncept kontrolisanja domena u geološkom informacionom sistemu Srbije. Softverska rešenja za razvoj rečnika, za prelistavanje i pretraživanje na vebu, kao rešenje za kontrolu domena, odnosno integraciju u GeolISS su prezentovana uz primere ekranskih formi. U planu su i mogućnosti izvoza rečnika u standardne jezike za ontologije kao što je na primer owl, po ugledu na inicijativu koju je pokrenuo GeoSciML. Elektronsko izdanje GeolISSTerm-a prati i štampana verzija rečnika.
 
    
 
 

ČLANCI

Nadin Akhund 
DELATNOST KARNEGIJEVIH ZADUŽBINA NA BALKANU POSLE PRVOG SVETSKOG RATA: UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA U BEOGRADU, 1919 - 1926

Markus HoknerPaolo Budroni 
PHAIDRA – PROJEKAT REPOZITORIJUMA UNIVERZITETA U BEČU

Nafiz Zaman ŠuvaTapozi BenerdžiAma NaningrumMelodi MadridPejšens AgabirviEzerea Kulisoma 
ICT U NACIONALNIM BIBLIOTEKAMA BANGLADEŠA, INDONEZIJE, FILIPINA I UGANDE: KOMPARATIVNA STUDIJA

Ranka StankovićBranislav Trivić, Olivera KitanovićBranislav BlagojevićVelizar Nikolić 
RAZVOJ GEOLOŠKOG TERMINOLOŠKOG REČNIKA GEOLISSTERM

Adam SofronijevićJelena Andonovski 
PRIBLIŽITI BIBLIOTEKU KORISNICIMA: BIBLIOTEKE U ALTERNATIVNIM PROSTORIMA

PRILOZI

Tamaš Varadi 
PRIKAZ PROJEKTA CESAR

Vesna Injac 
PRIKAZ PROJEKTA: EUROPEANA 1914-1918

Stela Filipi-Matutinović 
PROJEKAT EVROPSKE BIBLIOTEKE

Tamara Butigan-Vučaj 
VREME JE ZA UKRCAVANjE: PROJEKAT EMBARK

Predrag Đukić 
ACCESSIT