Год. 12, бр. 1, август 2011.

   

Предраг Ђукић
 
Библиотека града Београда
ACCESSIT
 
Кључне речи: AccessIT, дигитализација, дигиталне библиотеке, Библиотека града Београда, dLibra
Сажетак: У раду ће бити представљен пројекат AccessIT (2009-2011) у коме је као партнер учествовала Библиотека града Београда. Пројекат је финансиран средставима ЕУ из програма „Култура 2007-2013“. Укратко ће бити представљене све активности и учесници. Такође, приказ доноси основне информације о резултатима пројекта и будућим активностима.
 

 

 

 


ЧЛАНЦИ

Надин Акхунд 
ДЕЛАТНОСТ КАРНЕГИЈЕВИХ ЗАДУЖБИНА НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У БЕОГРАДУ, 1919 - 1926

Маркус ХокнерПаоло Будрони 
PHAIDRA – ПРОЈЕКАТ РЕПОЗИТОРИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕЧУ

Нафиз Заман ШуваТапози БенерџиАма НанингрумМелоди МадридПејшенс АгабирвиЕзереа Кулисома 
ICT У НАЦИОНАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА БАНГЛАДЕША, ИНДОНЕЗИЈЕ, ФИЛИПИНА И УГАНДЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА

Ранка СтанковићБранислав Тривић, Оливера КитановићБранислав БлагојевићВелизар Николић 
РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА ГЕОЛИССТЕРМ

Адам СофронијевићЈелена Андоновски 
ПРИБЛИЖИТИ БИБЛИОТЕКУ КОРИСНИЦИМА: БИБЛИОТЕКЕ У АЛТЕРНАТИВНИМ ПРОСТОРИМА

ПРИЛОЗИ

Тамаш Варади 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА CESAR

Весна Ињац 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА: EUROPEANA 1914-1918

Стела Филипи-Матутиновић 
ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Тамара Бутиган-Вучај 
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА УКРЦАВАЊЕ: ПРОЈЕКАТ EMBARK

Предраг Ђукић 
ACCESSIT