Год. 12, бр. 1, август 2011.
 
Маркус Хокнер
Универзитет у Бечу, Библиотека и архива, Пројекат Пхаидра
 
Паоло Будрони
Универзитет у Бечу, Библиотека и архива, Пројекат Пхаидра
 
PHAIDRA – ПРОЈЕКАТ РЕПОЗИТОРИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕЧУ
 
УДК: 004.6:005.921.1"746":378.4(436.1)
Сажетак: PHAIDRA (енг. Permanent Hosting, Archiving and Indexing of Digital Resources and Assets – трајно похрањивање, архивирање и индексирање дигиталних ресурса и добара) је систем за дугорочно чување података путем додељивања трајног идентификатора (перманентног линка). Пројекат је започет 2006. године и представља резултат успешне сарадње Рачунског центра Универзитета у Бечу, Центра за наставу и учење и Универзитетске библиотеке у Бечу. У овом тренутку PHAIDRA садржи око 60.000 објеката који имају структурисане метаподатке.
 
 

     

 

 


ЧЛАНЦИ

Надин Акхунд 
ДЕЛАТНОСТ КАРНЕГИЈЕВИХ ЗАДУЖБИНА НА БАЛКАНУ ПОСЛЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА: УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА У БЕОГРАДУ, 1919 - 1926

Маркус ХокнерПаоло Будрони 
PHAIDRA – ПРОЈЕКАТ РЕПОЗИТОРИЈУМА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕЧУ

Нафиз Заман ШуваТапози БенерџиАма НанингрумМелоди МадридПејшенс АгабирвиЕзереа Кулисома 
ICT У НАЦИОНАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА БАНГЛАДЕША, ИНДОНЕЗИЈЕ, ФИЛИПИНА И УГАНДЕ: КОМПАРАТИВНА СТУДИЈА

Ранка СтанковићБранислав Тривић, Оливера КитановићБранислав БлагојевићВелизар Николић 
РАЗВОЈ ГЕОЛОШКОГ ТЕРМИНОЛОШКОГ РЕЧНИКА ГЕОЛИССТЕРМ

Адам СофронијевићЈелена Андоновски 
ПРИБЛИЖИТИ БИБЛИОТЕКУ КОРИСНИЦИМА: БИБЛИОТЕКЕ У АЛТЕРНАТИВНИМ ПРОСТОРИМА

ПРИЛОЗИ

Тамаш Варади 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА CESAR

Весна Ињац 
ПРИКАЗ ПРОЈЕКТА: EUROPEANA 1914-1918

Стела Филипи-Матутиновић 
ПРОЈЕКАТ ЕВРОПСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

Тамара Бутиган-Вучај 
ВРЕМЕ ЈЕ ЗА УКРЦАВАЊЕ: ПРОЈЕКАТ EMBARK

Предраг Ђукић 
ACCESSIT