God. 12, br. 1, avgust 2011.

Adam Sofronijević
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd

Jelena Andonovski
 
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
PRIBLIŽITI BIBLIOTEKU KORISNICIMA: BIBLIOTEKE U ALTERNATIVNIM PROSTORIMA
 
UDK: 026.07:338.482, 002:004.08
Ključne reči: Biblioteke, alternativni prostori, biblioteka na aerodromu, biblioteka u metrou, biblioteka na brodu, bibliotekarstvo, unapređenje usluga, iPAD
Sažetak: Sa ciljem da se predstave inspirativni primeri u radu su prikazane biblioteke koje postoje u alternativnim prostorima. Biblioteke na dva aerodroma, na brodu i u podzemnoj železnici opisane su kako bi se prikazali primeri dobre prakse jer su mogućnosti u ovim prostorima brojne, ali neiskorišćene. Približavajući se korisnicima u ovim prostorima biblioteke su uvećale broj pruženih usluga i proširile ciljne grupe. U nameri da se prilagode specifičnim ciljnim grupama, odnosno putnicima, ove biblioteke su morale da razviju znanje o kreiranju kolekcija sačinjenih od štampanih i elektronskih resursa i medijuma preko kojih korisnici mogu da čitaju elektronske resurse. Upotreba elektronskih čitača, kao što su iPAD-ovi, u ovim bibliotekama treba da bude dobar primer za tradicionalne biblioteke kako potrebe i očekivanja korisnika menjaju alate sa kojima rade bibliotekari.
 
  
 
 

 

ČLANCI

Nadin Akhund 
DELATNOST KARNEGIJEVIH ZADUŽBINA NA BALKANU POSLE PRVOG SVETSKOG RATA: UNIVERZITETSKA BIBLIOTEKA U BEOGRADU, 1919 - 1926

Markus HoknerPaolo Budroni 
PHAIDRA – PROJEKAT REPOZITORIJUMA UNIVERZITETA U BEČU

Nafiz Zaman ŠuvaTapozi BenerdžiAma NaningrumMelodi MadridPejšens AgabirviEzerea Kulisoma 
ICT U NACIONALNIM BIBLIOTEKAMA BANGLADEŠA, INDONEZIJE, FILIPINA I UGANDE: KOMPARATIVNA STUDIJA

Ranka StankovićBranislav Trivić, Olivera KitanovićBranislav BlagojevićVelizar Nikolić 
RAZVOJ GEOLOŠKOG TERMINOLOŠKOG REČNIKA GEOLISSTERM

Adam SofronijevićJelena Andonovski 
PRIBLIŽITI BIBLIOTEKU KORISNICIMA: BIBLIOTEKE U ALTERNATIVNIM PROSTORIMA

PRILOZI

Tamaš Varadi 
PRIKAZ PROJEKTA CESAR

Vesna Injac 
PRIKAZ PROJEKTA: EUROPEANA 1914-1918

Stela Filipi-Matutinović 
PROJEKAT EVROPSKE BIBLIOTEKE

Tamara Butigan-Vučaj 
VREME JE ZA UKRCAVANjE: PROJEKAT EMBARK

Predrag Đukić 
ACCESSIT