Год. 7, бр. 1/2, јун 2006.

Александра Павловић
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА У МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ
 
УДК: 006.87:021.64:024.6:004.77
Напомена: Рад је саопштен на Стручном скупу „Библиотечки стандарди: статус библиотека и библиотекара” одржаном у оквиру 11. скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, 28. октобра 2005. године у Народној библиотеци Србије, Београд
Кључне речи: међубиблиотечка позајмица, стандарди, протоколи, компатибилност
Сажетак: У октобру 2004. године, Технички комитет (Technical Committee – TC 46) и Комитет за стандардизацију (Standards Committee 4) Међународне организације за стандардизацију (International Organization for Standardization – ISO) састали су се у Вашингтону. Циљ састанка била је ревизија постојећих стандарда и протокола који се односе на међународну позајмицу и размену докумената, као и промовисање нових. На финалном гласању ревизија није донела никакав помак јер учесници састанка нису прихватили предложену следећу верзију стандарда у oвој области. Текст информише о разлозима тог неслагања и последицама тренутног развоја на пољу комуникације у међубиблиотечкој позајмици заснованој на међународним стандардима.
 
                
 
 

 

Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Милена МатићСтела Филипи-Матутиновић 
КА ПРЕЛИМИНАРНИМ ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИХ ПРОЦЕСА

Лилиан ван дер Варт 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈИ, ОТВОРЕНИ ПРИСТУП И ВРЕДНОВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА

Мелиса Хагеман 
АКТИВНОСТИ OSI И E-IFL НА ПРОМОЦИЈИ ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА НАУЧНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Гордана ВилотићСлавица Несторовић-Петровски 
КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

Александра Павловић 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА У МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ

Вера Прокић 
УТИЦАЈ СИСТЕМA КВАЛИТЕТA НА СТАТУС И РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ УСТАНОВИ

Јелена Добриловић 
ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У ПОСЛОВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ

Јелена РађеновићБранко МилосављевићДушан Сурла 
ГЕНЕРИСАЊЕ КАТАЛОШКИХ ЛИСТИЋА У БИБЛИОТЕЧКОМ СОФТВЕРСКОМ СИСТЕМУ БИСИС

Наташа Васиљевић 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И БИБЛИОТЕКЕ - ПРЕСЕК СТАЊА

Тртовац Селман 
Е-КЊИГЕ – ПРЕЛИМИНАРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

Александра Аџић 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА НИБИС ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА

СКУПОВИ

Софија Којевић 
ТЕМАТСКИ ПОРТАЛИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА

Гордана Лазаревић 
НЕТ ГЕНЕРАЦИЈА И БУДУЋНОСТ БИБЛИОТЕКА

Александра Настић 
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

Драгана Михаиловић 
КОНКУРЕНТНОСТ БИБЛИОТЕКА НА ИНФОРМАЦИОНОМ ТРЖИШТУ ИЛИ - КАКО ПОСТАТИ „СУПЕРБИБЛИОТЕКАР“

Маја Ђорђевић 
11. СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

Весна Жупан 
11. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ И РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ (БЕЧ, 14.-16.02.2006.)

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Милена Матић 
КОНТИНУИРАНИ СТРУЧНИ РАЗВОЈ – ПРИПРЕМА ЗА НОВЕ УЛОГЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ПУТ ОТКРИЋА 6. СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКЕ ИНФОРМАЦИОНЕ СТРУКЕ

Дубравка Симовић 
ЈЕДНА СВЕТЛА КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ МР ДРАГАНА МИЛУНОВИЋ

ПРИЛОЗИ

Стела Филипи-Матутиновић 
БАЗА ПОДАТАКА МБС – ПОДАЦИ О ВИСОКОШКОЛСКИМ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ БИБЛИОТЕКАМА У СРБИЈИ ЗА 2004. ГОДИНУ - ФОНДОВИ И КАДРОВИ - КОРИСНИЦИ