Год. 7, бр. 1/2, јун 2006.

 

Гордана Вилотић
Библиотека Филозофског факултета, Нови Сад
 
Славица Несторовић-Петровски
Библиотека Филозофског факултета, Нови Сад
 
 
КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА
 
 
УДК: 377.6:023:027.7
Напомена: Рад је саопштен на Стручном скупу „Образовање кадрова и корисника у библиотечко-информационој делатности” одржаном у оквиру 10. скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, 25. октобра 2004. године у Народној библиотеци Србије, Београд
Кључне речи: континуирано образовање, библиотекари, компетентност, учење на радном месту, високошколске библиотеке, научне библиотеке
Сажетак: У раду се разматрају теоријски и практични аспекти континуираног образовања високошколских библиотекара. У пракси је тешко повући границу између формалног, континуираног професионалног и континуираног личног образовања. Очигледно је и да постоји чврста веза између формалног и континуираног образовања библиотекара и да је она важнија од разлика које постоје између ова два образовна нивоа. У том контексту представљена су нека искуства у формалном и континуираном образовању библиотекара у Русији у циљу изналажења уравнотеженог развијања форми континуираног образовања код нас. Такође се разматрају врсте и облици континуираног образовања библиотекара високошколских и научних библиотека и описују резултати истраживања спроведеног у јуну месецу 2004. године на Универзитету у Новом Саду, које је имало за циљ да прикупи податке о врстама учења на радном месту које библиотекари најчешће користе.
 
               
 
 

Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Милена МатићСтела Филипи-Матутиновић 
КА ПРЕЛИМИНАРНИМ ОБРАЗОВНИМ АКТИВНОСТИМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА БИБЛИОТЕЧКИХ РАДНИХ ПРОЦЕСА

Лилиан ван дер Варт 
ИНСТИТУЦИОНАЛНИ РЕПОЗИТОРИЈИ, ОТВОРЕНИ ПРИСТУП И ВРЕДНОВАЊЕ ИСТРАЖИВАЊА

Мелиса Хагеман 
АКТИВНОСТИ OSI И E-IFL НА ПРОМОЦИЈИ ОТВОРЕНОГ ПРИСТУПА НАУЧНИМ КОМУНИКАЦИЈАМА

Гордана ВилотићСлавица Несторовић-Петровски 
КОНТИНУИРАНО ОБРАЗОВАЊЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКАРА

Александра Павловић 
СТАНДАРДИЗАЦИЈА У МЕЂУБИБЛИОТЕЧКОЈ ПОЗАЈМИЦИ

Вера Прокић 
УТИЦАЈ СИСТЕМA КВАЛИТЕТA НА СТАТУС И РАЗВОЈ БИБЛИОТЕКЕ У НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ УСТАНОВИ

Јелена Добриловић 
ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ СИСТЕМА КВАЛИТЕТА У ПОСЛОВАЊУ БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ

Јелена РађеновићБранко МилосављевићДушан Сурла 
ГЕНЕРИСАЊЕ КАТАЛОШКИХ ЛИСТИЋА У БИБЛИОТЕЧКОМ СОФТВЕРСКОМ СИСТЕМУ БИСИС

Наташа Васиљевић 
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ И БИБЛИОТЕКЕ - ПРЕСЕК СТАЊА

Тртовац Селман 
Е-КЊИГЕ – ПРЕЛИМИНАРНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА НАБАВКУ

Александра Аџић 
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОГРАМА НИБИС ЗА АУТОМАТИЗАЦИЈУ БИБЛИОТЕЧКОГ ПОСЛОВАЊА

СКУПОВИ

Софија Којевић 
ТЕМАТСКИ ПОРТАЛИ ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАЦИОНИХ НАУКА

Гордана Лазаревић 
НЕТ ГЕНЕРАЦИЈА И БУДУЋНОСТ БИБЛИОТЕКА

Александра Настић 
ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА - СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА

Драгана Михаиловић 
КОНКУРЕНТНОСТ БИБЛИОТЕКА НА ИНФОРМАЦИОНОМ ТРЖИШТУ ИЛИ - КАКО ПОСТАТИ „СУПЕРБИБЛИОТЕКАР“

Маја Ђорђевић 
11. СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ

Весна Жупан 
11. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УРБАНОМ ПЛАНИРАЊУ И РЕГИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ У ИНФОРМАТИЧКОМ ДРУШТВУ (БЕЧ, 14.-16.02.2006.)

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Милена Матић 
КОНТИНУИРАНИ СТРУЧНИ РАЗВОЈ – ПРИПРЕМА ЗА НОВЕ УЛОГЕ У БИБЛИОТЕКАМА: ПУТ ОТКРИЋА 6. СВЕТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА О КОНТИНУИРАНОМ ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ НА РАДНОМ МЕСТУ ЗА БИБЛИОТЕКАРСКЕ ИНФОРМАЦИОНЕ СТРУКЕ

Дубравка Симовић 
ЈЕДНА СВЕТЛА КЊИГА БИБЛИОТЕКЕ ЗА ХЕНДИКЕПИРАНЕ МР ДРАГАНА МИЛУНОВИЋ

ПРИЛОЗИ

Стела Филипи-Матутиновић 
БАЗА ПОДАТАКА МБС – ПОДАЦИ О ВИСОКОШКОЛСКИМ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ БИБЛИОТЕКАМА У СРБИЈИ ЗА 2004. ГОДИНУ - ФОНДОВИ И КАДРОВИ - КОРИСНИЦИ