Год. 17, бр. 2, 2017.

Анђела Стошић
Марина Милошевић
Сандра Спасић 
Драгица Драгосав 
Ана Ђорђевић
Инес Станић
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет 
 

 

РАД НА МУЛТИМЕДИЈАЛНОМ ДОКУМЕНТУ „АЛ' СЕ НЕКАД ДОБРО ЈЕЛО“
 

УДК 004.55:378.147]:02(497.11)

Кључне речи: мултимедијални документ, Катедра за библиотекарство и информатику, традиционална кухиња, храна

Сажетак: Мултимедијални документ је предмет на Катедри за библиотекарство и информатику на Филолошком факултету чији је циљ да студенти завршне године направе заједнички пројекат који ће бити једна врста завршног рада. На овај начин студенти добијају прилику да искористе знање које су стекли током основних студија. Тема мултимедијалног документа за школску 2015/2016 носила је назив „Ал' се некад добро јело“. Идеја је била да се прикупи и прикаже што разноврснији садржај везан за традиционалну кухињу у Србији и окружењу. 

 

                                                                                                           


НАУЧНИ РАДОВИ
 

Цветана Крстев, Агата Савари

ИГРЕ СА ПОЛИЛЕКСИЧКИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА БОЉЕ ПОВЕЗИВАЊЕ НАУЧНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Александра Томашевић, Биљана Лазић, Далибор Воркапић, Михаило Шкорић, Љиљана Колоња

УПОТРЕБА ПЛАТФОРМЕ ОМЕКА ЗА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИОТЕКЕ ИЗ ДОМЕНА РУДАРСТВА И ГЕОЛОГИЈЕ

Биљана Пајић

ЕЛЕКТРОНСКА БИБЛИОТЕКА ГЕТЕ-ИНСТИТУТА

Марија Пантић

ПРИДЕВСКИ АТРИБУТИ УЗ ИМЕНИЦЕ „ЧОВЕК“, „ЖЕНА“, „МУШКАРАЦ“ И „МУЖ“
 

СТРУЧНИ РАДОВИ
 

Анђела Стошић, Марина Милошевић, Сандра Спасић, Ана Ђорђевић, Драгица Драгосав, Инес Станић

РАД НА МУЛТИМЕДИЈАЛНОМ ДОКУМЕНТУ „АЛ' СЕ НЕКАД ДОБРО ЈЕЛО“
 

ПРИКАЗИ
 

Драгана Столић

ЗБОРНИК „ПРАВНИ АСПЕКТИ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ КУЛТУРНЕ БАШТИНЕ“

Јелена Андоновски, Наташа Дакић

83. СВЕТСКИ КОНГРЕС ИЗ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕКАРСТВА И ИНФОРМАТИКЕ