God. 15, br. 2, 2014.

 

Katarina Perić
Kristina Gogić
Ana Nikolić
Univerzitet u Beogradu,
Filološki fakultet
 

IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “PUT OKO SVETA ZA 80 DANA”

 

UDK: 004.55:378.147]:02(497.11)
Ključne reči: bibliotekarstvo, informatika, multimedijalni dokument, višejezičnost, Žil Vern, Put oko sveta za 80 dana
Sažetak: U ovom radu će biti predstavljen proces izrade multimedijalnog dokumenta za godinu 2014/2015 u okviru istoimenog predmeta na završnoj godini osnovnih akademskih studija na Katedri za i bliotekarstvo i informatiku Filološkog fakulteta  Univerziteta u Beogradu. Rad se sastoji iz tri dela: prvi deo obuhvata biografiju pisca, drugi deo obuhvata prikaz knjige, dok treći deo obuhvata tehničku realizaciju projekta kao i informacije o samom projektu. Treći deo, kao najbitniji, najbolje će objasniti istraživački proces studenata, informatičke postupke kao što su planiranje, obrada,dizajn i kreiranje samog multimedijalnog dokumenta.Sve obrađene teme su date u dodatku ovog rada, gde su naznačeni jezici tekstova i apstrakata.

                                                                                                         


NAUČNI RADOVI

 

Anri Brok
NASTAVA „PARANORMALNOG PREMA ZETETICI“ NA UNIVERZITETU: KORIŠĆENJE PSEUDONAUKE U NASTAVI NAUČNE METODE

Ramon Rajhert  
DIGITALNA HUMANISTIKA. UVOD U ISTORIJU TEORIJU I RAZVOJ KULTURE ZNANjA ZASNOVANE NA PODACIMA

Sufijan Ruisi, Ana Štulić
JEVREJSKO-ŠPANSKI NA VEBU: OPIS EKSPERIMENTA DRUŠTVENOG OBELEŽAVANJA

Vesna Pajić, Staša Vujičić Stanković, Miloš Pajić
ALGORITAM ZA REKONSTRUKCIJА REČENICA IZ PDF DOKUMENATA

 

STRUČNI RADOVI

 

Katarina Perić, Ana Nikolić, Kristina Gogić
IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “PUT OKO SVETA ZA 80 DANA”

Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE UZ POMOĆ BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOG SISTEMA NIBISA


 

PRIKAZI

Marko Vitas
PRIKAZ EVROPSKE LETNjE ŠKOLE DIGITALNE HUMANISTIKE U LAJPCIGU 2014.

Nataša Dakić, Dejana Kavaja Stanišić
PRIKAZ ZAVRŠNOG SASTANKA KONZORCIJUMA PROJEKTA „EUROPEANA NEWSPAPERS”