God. 15, br. 2, 2014.

 

Aleksandra Adžić
Narodna biblioteka “Stevan Sremac” Niš
 
 
 
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE UZ POMOĆ  BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOG SISTEMA NIBIS
 
 
UDK: 025.85: 004.42NIBIS
Ključne reči: digitalizacija, bibliotečki sistem, NIBIS
Sažetak: Digitalizacija bibliotečke građe predstavlja složen proces, a sastoji se iz više segmenata koji moraju biti usaglašeni kako bi taj proces mogao nesmetano da se odvija. U ovom radu predstavljen je jedan deo bibliotečko-informacionog sistema NIBIS i to deo softvera koji podržava digitalizaciju bibliotečke građe. U vremenu u kome savremeno bibliotekarstvo podrazumeva, između ostalog, i prikaz bibliotečke građe u digitalnom obliku, Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ je, uz pomoć bibliotečko-informacionog sistema NIBIS (sistem je nastao i razvija se u saradnji sa bibliotekarima niške biblioteke; sva testiranja obavljaju se u Biblioteci), započela digitalizaciju svojih fondova. Koristeći sve prednosti ovog sistema, oslanjajući se na podatake koji su u elektronsku bazu već uneseni, izrađen je još jedan deo softvera uz koji je posao digitalizacije bibliotečke građe moguće obaviti na relativno jednostavan način. Deo softvera za digitalizaciju bibliotečke građe izrađen je nakon sublimacije iskustava iz biblioteka koje već dugo vremena digitalizuju svoju građu, ali i u skladu sa realnim uslovima u Biblioteci.
 
 
 
 
                                                                                                        

 

NAUČNI RADOVI

 

Anri Brok
NASTAVA „PARANORMALNOG PREMA ZETETICI“ NA UNIVERZITETU: KORIŠĆENJE PSEUDONAUKE U NASTAVI NAUČNE METODE

Ramon Rajhert  
DIGITALNA HUMANISTIKA. UVOD U ISTORIJU TEORIJU I RAZVOJ KULTURE ZNANjA ZASNOVANE NA PODACIMA

Sufijan Ruisi, Ana Štulić
JEVREJSKO-ŠPANSKI NA VEBU: OPIS EKSPERIMENTA DRUŠTVENOG OBELEŽAVANJA

Vesna Pajić, Staša Vujičić Stanković, Miloš Pajić
ALGORITAM ZA REKONSTRUKCIJА REČENICA IZ PDF DOKUMENATA

 

STRUČNI RADOVI

 

Katarina Perić, Ana Nikolić, Kristina Gogić
IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “PUT OKO SVETA ZA 80 DANA”

Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE UZ POMOĆ BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOG SISTEMA NIBISA


 

PRIKAZI

Marko Vitas
PRIKAZ EVROPSKE LETNjE ŠKOLE DIGITALNE HUMANISTIKE U LAJPCIGU 2014.

Nataša Dakić, Dejana Kavaja Stanišić
PRIKAZ ZAVRŠNOG SASTANKA KONZORCIJUMA PROJEKTA „EUROPEANA NEWSPAPERS”