God. 15, br. 2, 2014.

 

Anri Brok
Laboratorija za zetetiku
Centar Ž. Teodor za proučavanje “paranormalnih pojava”, 
Univerzitet u Nici - Sofija Antipolis, 
Prirodno-matematički fakultet
 
 
 
NASTAVA "PARANORMALNOG PREMA ZETETICI" NA UNIVERZITETU: KORIŠĆENJE PSEUDONAUKE U NASTAVI NAUČNE METODE
 
 
 
UDK: 165:159.961
Ključne reči: zetetika, veština sumnje, nastava, pseudonauka, verovanja, paranormalno, naučna metoda, kritički duh
Sažetak: Široka rasprostranjenost „paranormalnog“ i pseudonauka i njihovo bujanje kao stvarnih medijskih zvezda ukazuje na problem širenja naučne kulture. Ovaj pravi intelektualni virus pogađa skoro sve socio-profesionalne kategorije (obrazovne strukture nisu izuztak od pravila). Šta treba konkretno učiniti? Treba podstaći razvoj zetetike, to jest ravijati veštinu sumnje. Polazeći od nastave koja je započeta na Univerzitetu u Nica - Sofija Antipolis (Francuska), ovaj članak daje brojne primere konkretnih primena onoga što se u Zetetici nazivaju „aspekti“ i „efekti“ sa željom da se otvore rasprave koje će podstaći da se preduzme ono što bi morao biti jedan od imperativa našeg doba:  zaštita od pseudonauka i razvoj kritičkog duha. 
 
 
                                                                           

 

NAUČNI RADOVI

 

Anri Brok
NASTAVA „PARANORMALNOG PREMA ZETETICI“ NA UNIVERZITETU: KORIŠĆENJE PSEUDONAUKE U NASTAVI NAUČNE METODE

Ramon Rajhert  
DIGITALNA HUMANISTIKA. UVOD U ISTORIJU TEORIJU I RAZVOJ KULTURE ZNANjA ZASNOVANE NA PODACIMA

Sufijan Ruisi, Ana Štulić
JEVREJSKO-ŠPANSKI NA VEBU: OPIS EKSPERIMENTA DRUŠTVENOG OBELEŽAVANJA

Vesna Pajić, Staša Vujičić Stanković, Miloš Pajić
ALGORITAM ZA REKONSTRUKCIJА REČENICA IZ PDF DOKUMENATA

 

STRUČNI RADOVI

 

Katarina Perić, Ana Nikolić, Kristina Gogić
IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “PUT OKO SVETA ZA 80 DANA”

Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE UZ POMOĆ BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOG SISTEMA NIBISA


 

PRIKAZI

Marko Vitas
PRIKAZ EVROPSKE LETNjE ŠKOLE DIGITALNE HUMANISTIKE U LAJPCIGU 2014.

Nataša Dakić, Dejana Kavaja Stanišić
PRIKAZ ZAVRŠNOG SASTANKA KONZORCIJUMA PROJEKTA „EUROPEANA NEWSPAPERS”