God. 15, br. 2, 2014. 

 

Ana Štulić 
Sufijan Ruisi

Univerzitet Bordo Montenj
 

 

JEVREJSKO-ŠPANSKI NA VEBU: OPIS EKSPERIMENTA DRUŠTVENOG OBELEŽAVANJA


UDK: 811.134.28:004.738.5
Ključne reči: Društveno obeležavanje, digitalna kolekcija, jevrejsko-španski, kolaborativni rad
Sažetak: Cilj ovog rada jeste da pruži opis projekta u kojem vršimo odabir digitalnih sadržaja nastalih na jevrejsko-španskom jeziku na vebu. Oslanjajući se na rad studenata postdiplomskih studija, pokušavamo da odredimo pravce istraživanja koji bi bili korisni za naš tekući rad na izgradnji digitalne kolekcije na jevrejsko-španskom, što je, s druge strane, veoma važan korak u pokušaju da sačuvamo ovaj ugroženi jezik od izumiranja. Projekat se sprovodi kroz paradigmu društvenog obeležavanja, koja je relativno nov način individualnog i kolaborativnog rada. Naša preliminarna zapažanja pokazuju da nam društveno obeležavanje može pomoći da organizujemo naš odabir digitalnih sadržaja koji su značajni za jevrejsko-španski jezik, dokle god su učesnici obučeni za korišćenje alata za društveno obeležavanja i dovoljno upućeni u predmete istraživanja.

 

 

                                                                                             


 

NAUČNI RADOVI

 

Anri Brok
NASTAVA „PARANORMALNOG PREMA ZETETICI“ NA UNIVERZITETU: KORIŠĆENJE PSEUDONAUKE U NASTAVI NAUČNE METODE

Ramon Rajhert  
DIGITALNA HUMANISTIKA. UVOD U ISTORIJU TEORIJU I RAZVOJ KULTURE ZNANjA ZASNOVANE NA PODACIMA

Sufijan Ruisi, Ana Štulić
JEVREJSKO-ŠPANSKI NA VEBU: OPIS EKSPERIMENTA DRUŠTVENOG OBELEŽAVANJA

Vesna Pajić, Staša Vujičić Stanković, Miloš Pajić
ALGORITAM ZA REKONSTRUKCIJА REČENICA IZ PDF DOKUMENATA

 

STRUČNI RADOVI

 

Katarina Perić, Ana Nikolić, Kristina Gogić
IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “PUT OKO SVETA ZA 80 DANA”

Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE UZ POMOĆ BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOG SISTEMA NIBISA


 

PRIKAZI

Marko Vitas
PRIKAZ EVROPSKE LETNjE ŠKOLE DIGITALNE HUMANISTIKE U LAJPCIGU 2014.

Nataša Dakić, Dejana Kavaja Stanišić
PRIKAZ ZAVRŠNOG SASTANKA KONZORCIJUMA PROJEKTA „EUROPEANA NEWSPAPERS”