God. 15, br. 2, 2014.

 

Ramon Rajhert
Univerzitet u Beču
 

 

DIGITALNA HUMANISTIKA. UVOD U ISTORIJU, TEORIJU I RAZVOJ KULTURE ZNANjA ZASNOVANE NA PODACIMA

 

UDK: 930.85:004.9 
Ključne reči: digitalna humanistika, teorija medija, istorija metodologija digitalizacije, istorija i filozofija nauke, računarska lingvistika, teorija aktera i mreže
Sažetak: Digitalna humanistika je transdisciplinarna naučna oblast na sredokraći između predmeta istraživanja i metodološkog oruđa. Ona povezuje s jedne strane humanističke, a sa druge strane informatičko-tehničke nauke i plodove njihovih delatnosti odnosno kako pragmatičku (korisničku i programersku) tako i medijsko-istorijsku dimenziju informacionih tehnologija i njihove upotrebe. Sam pojam digitalne humanistike uspostavlja se tek sa pojavom interneta i uviđanjem značaja obrade i istraživanja velikih podataka. Pojmovi koji su ranije bili u upotrebi kao što su kopjuterska humanistika ili računarska lingvistika zamenjeni su pojmom humanistike u kontekstu ne samo digitalnog okruženja već i digitalnih artefakata kao predmeta interesovanja naučnika iz širokog polja društvenih nauka. U ovom tekstu ne skicira se istorija same digitalne humanistike već istorija ideje digitalizacije tj. prevođenja podataka u drugi, za čoveka kompleksniji format prezentacije radi njihove lakšemašinske tj. računarske obrade. Važno je napomenuti da u ovom kolopletu disciplina i naučnih oblasti vatreni predstavnici digitalne misli nisu u sukobu sa praktičarima digitalizacije. I jedni i drugi, uprkos različitim tradicijama iz kojih potiču, prate generalnu liniju zajedničke idologije nepokolebljivog pouzdanja u naučnu istinu tehnike. Ovaj tekst želi upravo tu istinu da promisli sa stanovišta socio-kulturne istorijske arheologije nauka i medija.
 

 

                                                                                       


NAUČNI RADOVI

 

Anri Brok
NASTAVA „PARANORMALNOG PREMA ZETETICI“ NA UNIVERZITETU: KORIŠĆENJE PSEUDONAUKE U NASTAVI NAUČNE METODE

Ramon Rajhert  
DIGITALNA HUMANISTIKA. UVOD U ISTORIJU TEORIJU I RAZVOJ KULTURE ZNANjA ZASNOVANE NA PODACIMA

Sufijan Ruisi, Ana Štulić
JEVREJSKO-ŠPANSKI NA VEBU: OPIS EKSPERIMENTA DRUŠTVENOG OBELEŽAVANJA

Vesna Pajić, Staša Vujičić Stanković, Miloš Pajić
ALGORITAM ZA REKONSTRUKCIJА REČENICA IZ PDF DOKUMENATA

 

STRUČNI RADOVI

 

Katarina Perić, Ana Nikolić, Kristina Gogić
IZRADA MULTIMEDIJALNOG DOKUMENTA “PUT OKO SVETA ZA 80 DANA”

Aleksandra Adžić
DIGITALIZACIJA BIBLIOTEČKE GRAĐE UZ POMOĆ BIBLIOTEČKO-INFORMACIONOG SISTEMA NIBISA


 

PRIKAZI

Marko Vitas
PRIKAZ EVROPSKE LETNjE ŠKOLE DIGITALNE HUMANISTIKE U LAJPCIGU 2014.

Nataša Dakić, Dejana Kavaja Stanišić
PRIKAZ ZAVRŠNOG SASTANKA KONZORCIJUMA PROJEKTA „EUROPEANA NEWSPAPERS”