Год. 15, бр. 2, 2014.

Рамон Рајхерт
Универзитет у Бечу

 

 

ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА. УВОД У ИСТОРИЈУ, ТЕОРИЈУ И РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ЗНАЊА ЗАСНОВАНЕ НА ПОДАЦИМА

 

УДК: 930.85:004.9 
Кључне речи: дигитална хуманистика, теорија медија, историја методологија дигитализације, историја и филозофија науке, рачунарска лингвистика, теорија актера и мреже
СажетакДигитална хуманистика је трансдисциплинарна научна област на средокраћи између предмета истраживања и методолошког оруђа. Она повезује с једне стране хуманистичке, а са друге стране информатичкo-техничке науке и плодове њихових делатности односно како прагматичку (корисничку и програмерску) тако и медијско-историјску димензију информационих технологија и њихове употребе. Сам појам дигиталне хуманистике успоставља се тек са појавом интернета и увиђањем значаја обраде и истраживања великих података. Појмови који су раније били у употреби као што су копјутерска хуманистика или рачунарска лингвистика замењени су појмом хуманистике у контексту не само дигиталног окружења већ и дигиталних артефаката као предмета интересовања научника из широког поља друштвених наука. У овом тексту не скицира се историја саме дигиталне хуманистике већ историја идеје дигитализације тј. превођења података у други, за човека комплекснији формат презентације ради њихове лакшемашинске тј. рачунарске обраде. Важно је напоменути да у овом колоплету дисциплина и научних области ватрени представници дигиталне мисли нису у сукобу са практичарима дигитализације. И једни и други, упркос различитим традицијама из којих потичу, прате генералну линију заједничке идологије непоколебљивог поуздања у научну истину технике. Овај текст жели управо ту истину да промисли са становишта социо-културне историјске археологије наука и медија.
 

 

                                                                         


НАУЧНИ РАДОВИ

 

Aнри Брок

НАСТАВА „ПАРАНОРМАЛНОГ ПРЕМА ЗЕТЕТИЦИ“ НА УНИВЕРЗИТЕТУ: КОРИШЋЕЊЕ ПСЕУДОНАУКЕ У НАСТАВИ НАУЧНЕ МЕТОДЕ

Рамон Рајхерт

ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА. УВОД У ИСТОРИЈУ, ТЕОРИЈУ И РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ЗНАЊА ЗАСНОВАНЕ НА ПОДАЦИМА

Суфијан Руиси, Ана Штулић
ЈЕВРЕЈСКО-ШПАНСКИ НА ВЕБУ: ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТА ДРУШТВЕНОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Весна Пајић, Сташа Вујичић Станковић, Милош Пајић
АЛГОРИТАМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ РЕЧЕНИЦА ИЗ PDF ДОКУМЕНАТА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Катарина Перић, Ана Николић, Кристина Гогић
ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “ПУТ ОКО СВЕТА ЗА 80 ДАНА”

Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ УЗ ПОМОЋ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА НИБИС


 

ПРИКАЗИ

 

Марко Витас
ПРИКАЗ ЕВРОПСКЕ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ДИГИТАЛНЕ ХУМАНИСТИКЕ У ЛАЈПЦИГУ 2014.

Наташа Дакић, Дејана Каваја Станишић
ПРИКАЗ ЗАВРШНОГ САСТАНКА КОНЗОРЦИЈУМА ПРОЈЕКТА „EUROPEANA NEWSPAPERS”