Год. 15, бр. 2, 2014.
 
Катарина Перић
Кристина Гогић
Ана Николић
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет
 

ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “ПУТ ОКО СВЕТА ЗА 80 ДАНА”

 

УДК: 004.55:378.147]:02(497.11)
Кључне речи: библиотекарство, информатика, мултимедијални документ, вишејезичност, Жил Верн, Пут око света за 80 дана
Сажетак: У овом раду ће бити представљен процес израде мултимедијалног документа за годину 2014/2015 у оквиру истоименог предмета на завршној години основних академских студија на Катедри за и блиотекарство и информатику Филолошког факултета  Универзитета у Београду. Рад се састоји из три дела: први део обухвата биографију писца, други део обухвата приказ књиге, док трећи део обухвата техничку реализацију пројекта као и информације о самом пројекту. Трећи део, као најбитнији, најбоље ће објаснити истраживачки процес студената, информатичке поступке као што су планирање, обрада,дизајн и креирање самог мултимедијалног документа.Све обрађене теме су дате у додатку овог рада, где су назначени језици текстова и апстраката.

 

                                                                                                         


 

НАУЧНИ РАДОВИ

Aнри Брок

НАСТАВА „ПАРАНОРМАЛНОГ ПРЕМА ЗЕТЕТИЦИ“ НА УНИВЕРЗИТЕТУ: КОРИШЋЕЊЕ ПСЕУДОНАУКЕ У НАСТАВИ НАУЧНЕ МЕТОДЕ

Рамон Рајхерт

ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА. УВОД У ИСТОРИЈУ, ТЕОРИЈУ И РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ЗНАЊА ЗАСНОВАНЕ НА ПОДАЦИМА

Суфијан Руиси, Ана Штулић
ЈЕВРЕЈСКО-ШПАНСКИ НА ВЕБУ: ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТА ДРУШТВЕНОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Весна Пајић, Сташа Вујичић Станковић, Милош Пајић
АЛГОРИТАМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ РЕЧЕНИЦА ИЗ PDF ДОКУМЕНАТА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

Катарина Перић, Ана Николић, Кристина Гогић
ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “ПУТ ОКО СВЕТА ЗА 80 ДАНА”

Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ УЗ ПОМОЋ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА НИБИС

 

ПРИКАЗИ

Марко Витас
ПРИКАЗ ЕВРОПСКЕ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ДИГИТАЛНЕ ХУМАНИСТИКЕ У ЛАЈПЦИГУ 2014.

Наташа Дакић, Дејана Каваја Станишић
ПРИКАЗ ЗАВРШНОГ САСТАНКА КОНЗОРЦИЈУМА ПРОЈЕКТА „EUROPEANA NEWSPAPERS”