Год. 15, бр. 2, 2014.
 
Александра Аџић
Народна библиотека “Стеван Сремац” Ниш
 
 
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ УЗ ПОМОЋ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА НИБИС
 
 
 
УДК: 025.85: 004.42NIBIS
Кључне речи: дигитализација, библиотечки систем, НИБИС
Сажетак: Дигитализација библиотечке грађе представља сложен процес, а састоји се из више сегмената који морају бити усаглашени како би тај процес могао несметано да се одвија. У овом раду представљен је један део библиотечко-информационог система НИБИС и то део софтвера који подржава дигитализацију библиотечке грађе. У времену у коме савремено библиотекарство подразумева, између осталог, и приказ библиотечке грађе у дигиталном облику, Народна библиотека „Стеван Сремац“ је, уз помоћ библиотечко-информационог система НИБИС (систем је настао и развија се у сарадњи са библиотекарима нишке библиотеке; сва тестирања обављају се у Библиотеци), започела дигитализацију својих фондова. Користећи све предности овог система, ослањајући се на податаке који су у електронску базу већ унесени, израђен је још један део софтвера уз који је посао дигитализације библиотечке грађе могуће обавити на релативно једноставан начин. Део софтвера за дигитализацију библиотечке грађе израђен је након сублимације искустава из библиотека које већ дуго времена дигитализују своју грађу, али и у складу са реалним условима у Библиотеци.
 
 
                                                                                                                                       

 

НАУЧНИ РАДОВИ

 

Aнри Брок

НАСТАВА „ПАРАНОРМАЛНОГ ПРЕМА ЗЕТЕТИЦИ“ НА УНИВЕРЗИТЕТУ: КОРИШЋЕЊЕ ПСЕУДОНАУКЕ У НАСТАВИ НАУЧНЕ МЕТОДЕ

Рамон Рајхерт

ДИГИТАЛНА ХУМАНИСТИКА. УВОД У ИСТОРИЈУ, ТЕОРИЈУ И РАЗВОЈ КУЛТУРЕ ЗНАЊА ЗАСНОВАНЕ НА ПОДАЦИМА

Суфијан Руиси, Ана Штулић
ЈЕВРЕЈСКО-ШПАНСКИ НА ВЕБУ: ОПИС ЕКСПЕРИМЕНТА ДРУШТВЕНОГ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Весна Пајић, Сташа Вујичић Станковић, Милош Пајић
АЛГОРИТАМ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ РЕЧЕНИЦА ИЗ PDF ДОКУМЕНАТА

 

СТРУЧНИ РАДОВИ

 

Катарина Перић, Ана Николић, Кристина Гогић
ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ДОКУМЕНТА “ПУТ ОКО СВЕТА ЗА 80 ДАНА”

Александра Аџић
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ УЗ ПОМОЋ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА НИБИС


 

ПРИКАЗИ

 

Марко Витас
ПРИКАЗ ЕВРОПСКЕ ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ ДИГИТАЛНЕ ХУМАНИСТИКЕ У ЛАЈПЦИГУ 2014.

Наташа Дакић, Дејана Каваја Станишић
ПРИКАЗ ЗАВРШНОГ САСТАНКА КОНЗОРЦИЈУМА ПРОЈЕКТА „EUROPEANA NEWSPAPERS”