God. 6, br. 1/2, mart 2005.
 
 
Aleksandra Popović
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
 
EDUKACIJA KORISNIKA U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI “SVETOZAR MARKOVIĆ” U BEOGRADU: UPUTSTVA I PLAKATI
 
UDK: 024. 5.01:027.7
Napomena: Rad je saopšten na Stručnom skupu "Obrazovanje kadrova i korisnika u bibliotečko-informacionoj delatnosti " u okviru 10. skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, održanom u Beogradu, 25. oktobra 2004. g. u Narodnoj biblioteci Srbije, u Beogradu.
Ključne reči: obrazovanje korisnika, uputstva, plakat, univerzitetske biblioteke
Sažetak: U Univerzitetskoj biblioteci su napravljena uputstva kako bi se olakšao rad korisnicima i kako bi se oni i sami mogli upoznati iz ovih pisanih informacija šta sve mogu u Biblioteci da koriste. Ovim kratkim informacijama ostvareni su mnogo bolji kontakti bibliotekar – korisnik. U njima se korisniku pružaju detaljnija uputstva kako može sam da koristi npr. elektronski katalog, internet, elektronske časo pise ili elektronsku poštu. Naravno da su informatori i bibliotekari, i pored uputstava, i dalje u prilici da pružaju usmene informacije, ali je ta pomoć sada efikasnija, jer uputstva pomažu korisnicima u njihovom lakšem samostalnom snalaženju u Biblioteci, kao i u obrazovanju korisnika za složenija pretraživanja, npr. elektronskih izvora informacija. I plakat, na kome su kratko opisane usluge Univerzitetske biblioteke, koji je postavljen na odgovarajućim mestima na fakultetima, služi efikasnijem obaveštavanju što većeg broja studenata i drugih potencijalnih korisnika.    
 
  
 
 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Stela Filipi-Matutinović 
VREDNOVANjE RADA BIBLIOTEKA I PROCENA USPEŠNOSTI NjIHOVOG POSLOVANjA: PREGLED LITERATURE I PREDLOG MOGUĆIH POKAZATELjA ZA BIBLIOTEKE U SRBIJI

Novka Šokica 
PRETRAŽIVANjE UZAJAMNOG KATALOGA - COBISS/OPAC

Biljana ŽivkovićSilvija BrkićMarija VučenovićZorica ĐokićRadmila Matić 
ULOGA BIBLIOTEKARA U EDUKACIJI KORISNIKA O KORIŠĆENjU BAZE PODATAKA MEDLAJN

Zorica ĐokićSilvija BrkićMarija VučenovićBiljana ŽivkovićRadmila Matić  
EDUKACIJA KORISNIKA BIBLIOTEKE MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Stela Filipi-Matutinović  
EUROSERTIFIKATI ZA PROFESIONALCE U INFORMACIONOJ I DOKUMENTACIONOJ DELATNOSTI U EVROPI

Aleksandra Popović  
EDUKACIJA KORISNIKA U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI “SVETOZAR MARKOVIĆ” U BEOGRADU: UPUTSTVA I PLAKATI

Sanja Antonić 
UPRAVLjANjE ZNANjEM: POGLED U NAŠU BUDUĆNOST

Mirjana Golubović 
OBUKA KORISNIKA U BIBLIOTECI ŠUMARSKOG FAKULTETA

BIBLIOTEKE

Gordana Vilotić 
50 GODINA OD OSNIVANjA BIBLIOTEKE FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

PUBLIKACIJE

Slavica Nestorović-Petrovski 
POETIKA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA

Adrijana Zubić 
VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE

SKUPOVI

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić 
KONFERENCIJA LIGE EVROPSKIH NAUČNIH BIBLIOTEKA (LIBER) PETROGRAD, 28. JUN -2. JUL 2004.

Brana Grbić 
BIBLIOTEKE – OSNOV OBRAZOVANjA KONGRES AUSTRIJSKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARKI I BIBLIOTEKARA 28. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2004 - LINC, 21 -25. SEPTEMBAR 2004.

PRILOZI

Gordana Stokić 
MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP EKONOMSKA ULOGA BIBLIOTEKA SAVREMENOM DRUŠTVU

Gordana Stokić 
BIBLIOTEKE U 21. VEKU SALCBURG SEMINAR, SESIJA 422: 23. - 30. NOVEMBAR, SALCBURG

Maja ĐorđevićMarija Kalapiš 
DESETA SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI 25. OKTOBAR, 2004. NBS, BEOGRAD


COBISS KONFERENCIJA 2004, MARIBOR, SLOVENIJA: PRIKAZI SESIJA

Stela Filipi-Matutinović 
KONFERENCIJA COBISS 2004: SARADNjA BIBLIOTEKA U REGIONU PRILIKA I MOGUĆNOSTI, 9-11. NOVEMBAR 2004, MARIBOR

Aleksandra Nastić 
RAZVOJ AACR3

Sofija Kojević 
NACIONALNA KATALOŠKA PRAVILA I ANGLO-AMERIČKA PRAVILA ZA KATALOGIZACIJU U ČEŠKOJ REPUBLICI

Tatjana Brzulović Stanisavljević 
ISKUSTVA SA PRAVILIMA ZA KATALOGIZACIJU I AACR2 U SLOVENIJI

Aleksandra Nastić 
POREĐENjE FORMATA MARC 21 - UNIMARC - COMARC

Bogoljub Mazić 
INTEROPERABILNOST BIBLIOTEČKO-INFORMACIONIH SISTEMA

Vera Petrović 
OBRAZOVANjE BIBLIOTEKARA

PRILOZI

VESTI