Год. 6, бр. 1/2, март 2005.
 
 
Александра Поповић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
 
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У БЕОГРАДУ: УПУТСТВА И ПЛАКАТИ
 
УДК: 024. 5.01:027.7
Напомена: Рад је саопштен на Стручном скупу "Образовање кадрова и корисника у библиотечко-информационој делатности " у оквиру 10. скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, одржаном у Београду, 25. октобра 2004. г. у Народној библиотеци Србије, у Београду.
Кључне речи: образовање корисника, упутства, плакат, универзитетскe библиотекe
Сажетак: У Универзитетској библиотеци су направљена упутства како би се олакшао рад корисницима и како би се они и сами могли упознати из ових писаних информација шта све могу у Библиотеци да користе. Овим кратким информацијама остварени су много бољи контакти библиотекар – корисник. У њима се кориснику пружају детаљнија упутства како може сам да користи нпр. електронски каталог, интернет, електронске часо писе или електронску пошту. Наравно да су информатори и библиотекари, и поред упутстава, и даље у прилици да пружају усмене информације, али је та помоћ сада ефикаснија, јер упутства помажу корисницима у њиховом лакшем самосталном сналажењу у Библиотеци, као и у образовању корисника за сложенија претраживања, нпр. електронских извора информација. И плакат, на коме су кратко описане услуге Универзитетске библиотеке, који је постављен на одговарајућим местима на факултетима, служи ефикаснијем обавештавању што већег броја студената и других потенцијалних корисника.    
 
                
 

 


Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА БИБЛИОТЕКА И ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ЊИХОВОГ ПОСЛОВАЊА: ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ И ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ

Новка Шокица 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ УЗАЈАМНОГ КАТАЛОГА - COBISS/OPAC

Биљана ЖивковићСилвија БркићМарија ВученовићЗорица ЂокићРадмила Матић 
УЛОГА БИБЛИОТЕКАРА У ЕДУКАЦИЈИ КОРИСНИКА О КОРИШЋЕЊУ БАЗЕ ПОДАТАКА МЕДЛAJН

Зорица ЂокићСилвија БркићМарија ВученовићБиљана ЖивковићРадмила Матић  
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

Стела Филипи-Матутиновић  
ЕУРОСЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У ИНФОРМАЦИОНОЈ И ДОКУМЕНТАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ У ЕВРОПИ

Александра Поповић  
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У БЕОГРАДУ: УПУТСТВА И ПЛАКАТИ

Сања Антонић 
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ: ПОГЛЕД У НАШУ БУДУЋНОСТ

Мирјана Голубовић 
ОБУКА КОРИСНИКА У БИБЛИОТЕЦИ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

БИБЛИОТЕКЕ

Гордана Вилотић 
50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Славица Несторовић-Петровски 
ПОЕТИКА ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

Адријана Зубић 
ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

СКУПОВИ

Стела Филипи-МатутиновићБогољуб Мазић 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЛИГЕ ЕВРОПСКИХ НАУЧНИХ БИБЛИОТЕКА (ЛИБЕР) ПЕТРОГРАД, 28. ЈУН -2. ЈУЛ 2004.

Брана Грбић 
БИБЛИОТЕКЕ – ОСНОВ ОБРАЗОВАЊА КОНГРЕС АУСТРИЈСКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРКИ И БИБЛИОТЕКАРА 28. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2004 - ЛИНЦ, 21 -25. СЕПТЕМБАР 2004.

ПРИЛОЗИ

Гордана Стокић 
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП ЕКОНОМСКА УЛОГА БИБЛИОТЕКА САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Гордана Стокић 
БИБЛИОТЕКЕ У 21. ВЕКУ САЛЦБУРГ СЕМИНАР, СЕСИЈА 422: 23. - 30. НОВЕМБАР, САЛЦБУРГ

Маја ЂорђевићМарија Калапиш 
ДЕСЕТА СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ 25. ОКТОБАР, 2004. НБС, БЕОГРАД


COBISS КОНФЕРЕНЦИЈА 2004, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА: ПРИКАЗИ СЕСИЈА

Стела Филипи-Матутиновић 
КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2004: САРАДЊА БИБЛИОТЕКА У РЕГИОНУ ПРИЛИКА И МОГУЋНОСТИ, 9-11. НОВЕМБАР 2004, МАРИБОР

Александра Настић 
РАЗВОЈ ААCR3

Софија Којевић 
НАЦИОНАЛНА КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И АНГЛО-АМЕРИЧКА ПРАВИЛА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ИСКУСТВА СА ПРАВИЛИМА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ И AACR2 У СЛОВЕНИЈИ

Александра Настић 
ПОРЕЂЕЊЕ ФОРМАТА MARC 21 - UNIMARC - COMARC

Богољуб Мазић 
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Вера Петровић 
ОБРАЗОВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА

ПРИЛОЗИ

ВЕСТИ