Год. 6, бр. 1/2, март 2005.
 
Новка Шокица
Библиотека Матице српске, Нови Сад
 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ УЗАЈАМНОГ КАТАЛОГА - COBISS/OPAC
 
УДК: 025.4.036:004.78COBISS/OPAC
Напомена: Рад је изложен на 9. стручном скупу “Рад у систему узајамне каталогизације” одржаном у оквиру Девете скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, 10-11 октобра 2003. г. у Народној библиотеци Србије, Београд
Кључне речи: узајамни каталог, библиографскa база података, претраживање, COBIB.SR, COBISS/OPAC, индекси
Сажетак: Узајамна библиографско-каталошка база података COBIB.SR резултат је онлајн каталогизације и садржи преко 1.350.000 библиографско-каталошких записа. Узајамни каталог је онлајн доступан свим корисницима интернета на адреси http://vbs.nbs.bg.ac.yu/cobiss/. Претраживање узајамног каталога обавља се софтвером COBISS који садржи могућности мултимедијалног приказа и преласка на појединачне каталоге библиотека и активирања хиперлинк веза унутар записа у бази и прелазак на интернет, затим препис библиографских података у стандардизоване форме извештаја. Претраживање је прилагођено различитим захтевима и ступњима знања корисника, тако да постоји 3 начина претраживања: основно, изборно и командно. Претраживање се обавља преко индекса за претраживање који су речи или речи и фразе. Синтакса је стандардна, са логичким, контекстним и нумеричким операторима. Узајамна база садржи преко 80 индекса за претраживање (у OPAC-у је описано 28 најчешће коришћених индекса), што је издваја у односу на сличне библиографско-каталошке базе које су углавном претраживе преко 5 до 10 индекса.   
 
                
 
 

Милена Матић 
УВОД

ЧЛАНЦИ

Стела Филипи-Матутиновић 
ВРЕДНОВАЊЕ РАДА БИБЛИОТЕКА И ПРОЦЕНА УСПЕШНОСТИ ЊИХОВОГ ПОСЛОВАЊА: ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ И ПРЕДЛОГ МОГУЋИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА БИБЛИОТЕКЕ У СРБИЈИ

Новка Шокица 
ПРЕТРАЖИВАЊЕ УЗАЈАМНОГ КАТАЛОГА - COBISS/OPAC

Биљана ЖивковићСилвија БркићМарија ВученовићЗорица ЂокићРадмила Матић 
УЛОГА БИБЛИОТЕКАРА У ЕДУКАЦИЈИ КОРИСНИКА О КОРИШЋЕЊУ БАЗЕ ПОДАТАКА МЕДЛAJН

Зорица ЂокићСилвија БркићМарија ВученовићБиљана ЖивковићРадмила Матић  
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

Стела Филипи-Матутиновић  
ЕУРОСЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦЕ У ИНФОРМАЦИОНОЈ И ДОКУМЕНТАЦИОНОЈ ДЕЛАТНОСТИ У ЕВРОПИ

Александра Поповић  
ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ “СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ” У БЕОГРАДУ: УПУТСТВА И ПЛАКАТИ

Сања Антонић 
УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ: ПОГЛЕД У НАШУ БУДУЋНОСТ

Мирјана Голубовић 
ОБУКА КОРИСНИКА У БИБЛИОТЕЦИ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА

БИБЛИОТЕКЕ

Гордана Вилотић 
50 ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА БИБЛИОТЕКЕ ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

ПУБЛИКАЦИЈЕ

Славица Несторовић-Петровски 
ПОЕТИКА ВИСОКОШКОЛСКИХ БИБЛИОТЕКА

Адријана Зубић 
ВИСОКОШКОЛСКЕ БИБЛИОТЕКЕ

СКУПОВИ

Стела Филипи-МатутиновићБогољуб Мазић 
КОНФЕРЕНЦИЈА ЛИГЕ ЕВРОПСКИХ НАУЧНИХ БИБЛИОТЕКА (ЛИБЕР) ПЕТРОГРАД, 28. ЈУН -2. ЈУЛ 2004.

Брана Грбић 
БИБЛИОТЕКЕ – ОСНОВ ОБРАЗОВАЊА КОНГРЕС АУСТРИЈСКОГ ДРУШТВА БИБЛИОТЕКАРКИ И БИБЛИОТЕКАРА 28. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2004 - ЛИНЦ, 21 -25. СЕПТЕМБАР 2004.

ПРИЛОЗИ

Гордана Стокић 
МЕЂУНАРОДНИ НАУЧНИ СКУП ЕКОНОМСКА УЛОГА БИБЛИОТЕКА САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Гордана Стокић 
БИБЛИОТЕКЕ У 21. ВЕКУ САЛЦБУРГ СЕМИНАР, СЕСИЈА 422: 23. - 30. НОВЕМБАР, САЛЦБУРГ

Маја ЂорђевићМарија Калапиш 
ДЕСЕТА СКУПШТИНА ЗАЈЕДНИЦЕ БИБЛИОТЕКА УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ 25. ОКТОБАР, 2004. НБС, БЕОГРАД


COBISS КОНФЕРЕНЦИЈА 2004, МАРИБОР, СЛОВЕНИЈА: ПРИКАЗИ СЕСИЈА

Стела Филипи-Матутиновић 
КОНФЕРЕНЦИЈА COBISS 2004: САРАДЊА БИБЛИОТЕКА У РЕГИОНУ ПРИЛИКА И МОГУЋНОСТИ, 9-11. НОВЕМБАР 2004, МАРИБОР

Александра Настић 
РАЗВОЈ ААCR3

Софија Којевић 
НАЦИОНАЛНА КАТАЛОШКА ПРАВИЛА И АНГЛО-АМЕРИЧКА ПРАВИЛА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ У ЧЕШКОЈ РЕПУБЛИЦИ

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ИСКУСТВА СА ПРАВИЛИМА ЗА КАТАЛОГИЗАЦИЈУ И AACR2 У СЛОВЕНИЈИ

Александра Настић 
ПОРЕЂЕЊЕ ФОРМАТА MARC 21 - UNIMARC - COMARC

Богољуб Мазић 
ИНТЕРОПЕРАБИЛНОСТ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА

Вера Петровић 
ОБРАЗОВАЊЕ БИБЛИОТЕКАРА

ПРИЛОЗИ

ВЕСТИ