God. 6, br. 1/2, mart 2005.
 
Novka Šokica
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
 
PRETRAŽIVANjE UZAJAMNOG KATALOGA - COBISS/OPAC
 
UDK: 025.4.036:004.78COBISS/OPAC
Napomena: Rad je izložen na 9. stručnom skupu “Rad u sistemu uzajamne katalogizacije” održanom u okviru Devete skupštine Zajednice biblioteka univerziteta u Srbiji, 10-11 oktobra 2003. g. u Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd
Ključne reči: uzajamni katalog, bibliografska baza podataka, pretraživanje, COBIB.SR, COBISS/OPAC,indeksi
Sažetak: Uzajamna bibliografsko-kataloška baza podataka COBIB.SR rezultat je onlajn katalogizacije i sadrži preko 1.350.000 bibliografsko-kataloških zapisa. Uzajamni katalog je onlajn dostupan svim korisnicima interneta na adresi http://vbs.nbs.bg.ac.yu/cobiss/. Pretraživanje uzajamnog kataloga obavlja se softverom COBISS koji sadrži mogućnosti multimedijalnog prikaza i prelaska na pojedinačne kataloge biblioteka i aktiviranja hiperlink veza unutar zapisa u bazi i prelazak na internet, zatim prepis bibliografskih podataka u standardizovane forme izveštaja. Pretraživanje je prilagođeno različitim zahtevima i stupnjima znanja korisnika, tako da postoji 3 načina pretraživanja: osnovno, izborno i komandno. Pretraživanje se obavlja preko indeksa za pretraživanje koji su reči ili reči i fraze. Sintaksa je standardna, sa logičkim, kontekstnim i numeričkim operatorima. Uzajamna baza sadrži preko 80 indeksa za pretraživanje (u OPAC-u je opisano 28 najčešće korišćenih indeksa), što je izdvaja u odnosu na slične bibliografsko-kataloške baze koje su uglavnom pretražive preko 5 do 10 indeksa.   
 
 
 
 

Milena Matić 
UVOD

ČLANCI

Stela Filipi-Matutinović 
VREDNOVANjE RADA BIBLIOTEKA I PROCENA USPEŠNOSTI NjIHOVOG POSLOVANjA: PREGLED LITERATURE I PREDLOG MOGUĆIH POKAZATELjA ZA BIBLIOTEKE U SRBIJI

Novka Šokica 
PRETRAŽIVANjE UZAJAMNOG KATALOGA - COBISS/OPAC

Biljana ŽivkovićSilvija BrkićMarija VučenovićZorica ĐokićRadmila Matić 
ULOGA BIBLIOTEKARA U EDUKACIJI KORISNIKA O KORIŠĆENjU BAZE PODATAKA MEDLAJN

Zorica ĐokićSilvija BrkićMarija VučenovićBiljana ŽivkovićRadmila Matić  
EDUKACIJA KORISNIKA BIBLIOTEKE MEDICINSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

Stela Filipi-Matutinović  
EUROSERTIFIKATI ZA PROFESIONALCE U INFORMACIONOJ I DOKUMENTACIONOJ DELATNOSTI U EVROPI

Aleksandra Popović  
EDUKACIJA KORISNIKA U UNIVERZITETSKOJ BIBLIOTECI “SVETOZAR MARKOVIĆ” U BEOGRADU: UPUTSTVA I PLAKATI

Sanja Antonić 
UPRAVLjANjE ZNANjEM: POGLED U NAŠU BUDUĆNOST

Mirjana Golubović 
OBUKA KORISNIKA U BIBLIOTECI ŠUMARSKOG FAKULTETA

BIBLIOTEKE

Gordana Vilotić 
50 GODINA OD OSNIVANjA BIBLIOTEKE FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU

PUBLIKACIJE

Slavica Nestorović-Petrovski 
POETIKA VISOKOŠKOLSKIH BIBLIOTEKA

Adrijana Zubić 
VISOKOŠKOLSKE BIBLIOTEKE

SKUPOVI

Stela Filipi-MatutinovićBogoljub Mazić 
KONFERENCIJA LIGE EVROPSKIH NAUČNIH BIBLIOTEKA (LIBER) PETROGRAD, 28. JUN -2. JUL 2004.

Brana Grbić 
BIBLIOTEKE – OSNOV OBRAZOVANjA KONGRES AUSTRIJSKOG DRUŠTVA BIBLIOTEKARKI I BIBLIOTEKARA 28. ÖSTERREICHISCHER BIBLIOTHEKARTAG 2004 - LINC, 21 -25. SEPTEMBAR 2004.

PRILOZI

Gordana Stokić 
MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP EKONOMSKA ULOGA BIBLIOTEKA SAVREMENOM DRUŠTVU

Gordana Stokić 
BIBLIOTEKE U 21. VEKU SALCBURG SEMINAR, SESIJA 422: 23. - 30. NOVEMBAR, SALCBURG

Maja ĐorđevićMarija Kalapiš 
DESETA SKUPŠTINA ZAJEDNICE BIBLIOTEKA UNIVERZITETA U SRBIJI 25. OKTOBAR, 2004. NBS, BEOGRAD


COBISS KONFERENCIJA 2004, MARIBOR, SLOVENIJA: PRIKAZI SESIJA

Stela Filipi-Matutinović 
KONFERENCIJA COBISS 2004: SARADNjA BIBLIOTEKA U REGIONU PRILIKA I MOGUĆNOSTI, 9-11. NOVEMBAR 2004, MARIBOR

Aleksandra Nastić 
RAZVOJ AACR3

Sofija Kojević 
NACIONALNA KATALOŠKA PRAVILA I ANGLO-AMERIČKA PRAVILA ZA KATALOGIZACIJU U ČEŠKOJ REPUBLICI

Tatjana Brzulović Stanisavljević 
ISKUSTVA SA PRAVILIMA ZA KATALOGIZACIJU I AACR2 U SLOVENIJI

Aleksandra Nastić 
POREĐENjE FORMATA MARC 21 - UNIMARC - COMARC

Bogoljub Mazić 
INTEROPERABILNOST BIBLIOTEČKO-INFORMACIONIH SISTEMA

Vera Petrović 
OBRAZOVANjE BIBLIOTEKARA

PRILOZI

VESTI