Год. 14, бр. 2, децембар 2013.

Д. Расел Бејли
Колеџ Провиденс
 

СТВАРАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИСТОРИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРОЈЕКАТ ДОРОВА ПОБУНА

УДК: 930.85:004.9
Кључне речи: дигитална хуманистика, дигитална историја, стварање дигиталног знања, библиотечко особље, сарадња, дигитално библиотечко издаваштво, мултимедијална историја, дигитално истраживање.
Сажетак: Дигитална историја, као део дигиталне хуманистике, пружа могућности истраживачима и студентима историје да стварају корпус знања дигиталне историје и да доприносе његовом бржем расту. Овај рад писује и тумачи примењени, нетеоријски,многострани, мултимедијални, потпуно дигитални пример стварања дигиталне хуманистике у коме је учествовао угледан тим научника и библиотечког особља (стручног и помоћног). Главна тема и организациони принцип јесте догађај који се одвио 1842. године у Северној Америци, а познат је под називом Дорова побуна (енгл.Dorr Rebellion). Студија случаја пружа увид у прилагодљиви модел за друге историјске теме, друге тимове (за истраживаче у високом образовању или друге), дати су убедљиви разлози за овај пројекат,као и за друге пројекте, дат је опис организације и напретка пројекта и предности пројеката насталих на основу сарадње. Будући да је реч о примењеном моделу, избегнута је дискусија о месту овог пројекта и његовим посебним везама са актуелном академском дебатом о вредности дигиталне хуманистике и дигиталне историје насупрот вредности традиционалнијих хуманистичких наука и историје, а нагласак је стављен на практична упутства за стварање дигиталних, историјских, истраживачких ресурса путем сарадње.

  

 


НАУЧНИ РАДОВИ
 

ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ 
КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА ЗАСНОВАНА НА СРПСКОМ WORDNET-У
 

МИЛИЦА ВАСИЋ 
ПРОМЕНА ПОТРЕБА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ УСЛЕД ПРОМЕНА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ ДОЖИВЉАЈА ВРЕМЕНА И ИНФОРМАЦИЈЕ ПОД УТИЦАЈЕМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 

Д. РАСЕЛ БЕЈЛИ, (ПРЕВЕЛА: ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ
СТВАРАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИСТОРИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРОЈЕКАТ ДОРОВА ПОБУНА
 

СТРУЧНИ РАД
 

НЕВЕНА ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ, АГРОН БАКИУ 
ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА „КАКО СУ НАС ЗАСМЕЈАВАЛИ: РАДИВОЈЕ ЛОЛА ЂУКИЋ И НОВАК НОВАК(ОВИЋ)“
 

ПРИКАЗИ
 

ОЛИВЕРА НАСТИЋ 
„FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE 2013“ АТИНA, 9–10. ДЕЦЕМБAР 2013. ГОДИНЕ
 

АЛЕКСАНДРА АЏИЋ
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ НИБИС – ДЕСЕТ ГОДИНА У СЛУЖБИ БИБЛИОТЕКАРА