Год. 14, бр. 2, децембар 2013.

 

Александра Аџић
Народна библиотека
„Стеван Сремац“ Ниш

БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ НИБИС – ДЕСЕТ ГОДИНА У СЛУЖБИ БИБЛИОТЕКАРА

 

Кључне речи: НИБИС, јубилеј, развојни пут
Апстракт: Ове године библиотечко-информациони систем НИБИС слави свој јубилеј – десет година активне примене у библиотечком пословању. За аутоматизоване процесе под којима се библиотечка делатност одвија, у време када информационе технологије напредују великом брзином, време од десет година довољно је да се направи реалан пресек предности и недостатака овог система. Овим радом ће се у кратким цртама представити развојни пут библиотечко-информационог система који се користи у Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у Нишу.
 

 

 


НАУЧНИ РАДОВИ

 

ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ 
КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА ЗАСНОВАНА НА СРПСКОМ WORDNET-У
 

МИЛИЦА ВАСИЋ 
ПРОМЕНА ПОТРЕБА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ УСЛЕД ПРОМЕНА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ ДОЖИВЉАЈА ВРЕМЕНА И ИНФОРМАЦИЈЕ ПОД УТИЦАЈЕМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 

Д. РАСЕЛ БЕЈЛИ, (ПРЕВЕЛА: ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ
СТВАРАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИСТОРИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРОЈЕКАТ ДОРОВА ПОБУНА
 

СТРУЧНИ РАД
 

НЕВЕНА ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ, АГРОН БАКИУ 
ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА „КАКО СУ НАС ЗАСМЕЈАВАЛИ: РАДИВОЈЕ ЛОЛА ЂУКИЋ И НОВАК НОВАК(ОВИЋ)“
 

ПРИКАЗИ
 

ОЛИВЕРА НАСТИЋ 
„FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE 2013“ АТИНA, 9–10. ДЕЦЕМБAР 2013. ГОДИНЕ
 

АЛЕКСАНДРА АЏИЋ
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ НИБИС – ДЕСЕТ ГОДИНА У СЛУЖБИ БИБЛИОТЕКАРА