Год. 14, бр. 2, децембар 2013.

Невена Петровић
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет

Александар Николић
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет

Агрон Бакиу
Универзитет у Београду,
Филолошки факултет

ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА „КАКО СУ НАС ЗАСМЕЈАВАЛИ: РАДИВОЈЕ ЛОЛА ЂУКИЋ И НОВАК  НОВАК(ОВИЋ)“

 

УДК: 004.55:378.147]:02(497.11)
Кључне речи: библиотекарство, информатика, мултимедијални документ, 2013/2014 
Сажетак: У овом раду ће бити представљен процес настанка мултимедијалног документа у оквиру истоименог предмета на завршној години основних академских студија Библиотекарства и информатике на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Циљ нам је да прикажемо проблеме и решења који су пратили његову израду, али и поука које смо извукли и искустава које смо стекли. Рад доноси и основне податке о ауторима који су тема овогодишњег мултимедијалног документа – Радивоју Лоли Ђукићу и Новаку Новак(овић)у. Обим покрива већи део онога што су постигли кроз своје стваралаштво. Готово све сфере у којима је двојац имао удела саставни су део мултимедијалног документа. Удео материјала у коначном пројекту је зависио од селекције грађе (наметнуте временским роковима), богатства и разновсности материјала, али и од ауторских права. Детаљно ће бити описани и информатички поступци - од планирања, дизајна, креирања и систематизације грађе, као и организације приступа и генерисања мултимедијалног садржаја.

 

 


 

 


НАУЧНИ РАДОВИ
 

ЈЕЛЕНА ГРАОВАЦ 
КЛАСИФИКАЦИЈА ТЕКСТА ЗАСНОВАНА НА СРПСКОМ WORDNET-У
 

МИЛИЦА ВАСИЋ 
ПРОМЕНА ПОТРЕБА КОРИСНИКА БИБЛИОТЕКЕ УСЛЕД ПРОМЕНА КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЈЕ ДОЖИВЉАЈА ВРЕМЕНА И ИНФОРМАЦИЈЕ ПОД УТИЦАЈЕМ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА
 

Д. РАСЕЛ БЕЈЛИ, (ПРЕВЕЛА: ЈЕЛЕНА МИТРОВИЋ
СТВАРАЊЕ ДИГИТАЛНЕ ИСТОРИЈЕ – СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ПРОЈЕКАТ ДОРОВА ПОБУНА
 

СТРУЧНИ РАД
 

НЕВЕНА ПЕТРОВИЋ, АЛЕКСАНДАР НИКОЛИЋ, АГРОН БАКИУ 
ПРИКАЗ МУЛТИМЕДИЈАЛНОГ ПРОЈЕКТА „КАКО СУ НАС ЗАСМЕЈАВАЛИ: РАДИВОЈЕ ЛОЛА ЂУКИЋ И НОВАК НОВАК(ОВИЋ)“
 

ПРИКАЗИ
 

ОЛИВЕРА НАСТИЋ 
„FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE 2013“ АТИНA, 9–10. ДЕЦЕМБAР 2013. ГОДИНЕ
 

АЛЕКСАНДРА АЏИЋ
БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ НИБИС – ДЕСЕТ ГОДИНА У СЛУЖБИ БИБЛИОТЕКАРА