God. 14, br. 2, decembar 2013.

 

D. Rasel Bejli
Koledž Providens
 

STVARANjE DIGITALNE ISTORIJE – STUDIJA SLUČAJA:PROJEKAT DOROVA POBUNA

UDK: 930.85:004.9
Ključne reči: digitalna humanistika, digitalna istorija, stvaranje digitalnog znanja, bibliotečko osoblje, saradnja, digitalno bibliotečko izdavaštvo, multimedijalna istorija, digitalno istraživanje.
Sažetak: Digitalna istorija, kao deo digitalne humanistike, pruža mogućnosti istraživačima i studentima istorije da stvaraju korpus znanja digitalne istorije i da doprinose njegovom bržem rastu. Ovaj rad pisuje i tumači primenjeni, neteorijski,mnogostrani, multimedijalni, potpuno digitalni primer stvaranja digitalne humanistike u kome je učestvovao ugledan tim naučnika i bibliotečkog osoblja (stručnog i pomoćnog). Glavna tema i organizacioni princip jeste događaj koji se odvio 1842. godine u Severnoj Americi, a poznat je pod nazivom Dorova pobuna (engl.Dorr Rebellion). Studija slučaja pruža uvid u prilagodljivi model za druge istorijske teme, druge timove (za istraživače u visokom obrazovanju ili druge), dati su ubedljivi razlozi za ovaj projekat,kao i za druge projekte, dat je opis organizacije i napretka projekta i prednosti projekata nastalih na osnovu saradnje. Budući da je reč o primenjenom modelu, izbegnuta je diskusija o mestu ovog projekta i njegovim posebnim vezama sa aktuelnom akademskom debatom o vrednosti digitalne humanistike i digitalne  istorije nasuprot vrednosti tradicionalnijih humanističkih nauka i istorije, a naglasak je stavljen na praktična uputstva za stvaranje digitalnih, istorijskih, istraživačkih resursa putem saradnje.

   

 


NAUČNI RADOVI
 

JELENA GRAOVAC 
KLASIFIKACIJA TEKSTA ZASNOVANA NA SRPSKOM WORDNET-U
 

MILICA VASIĆ 
PROMENA POTREBA KORISNIKA BIBLIOTEKE USLED PROMENA KONCEPTUALIZACIJE DOŽIVLjAJA VREMENA I INFORMACIJE POD UTICAJEM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA
 

D. RASEL BEJLI, (PREVELA: JELENA MITROVIĆ
STVARANjE DIGITALNE ISTORIJE – STUDIJA SLUČAJA:PROJEKAT DOROVA POBUNA
 

STRUČNI RADOVI
 

NEVENA PETROVIĆ, ALEKSANDAR NIKOLIĆ, AGRON BAKIU 
PRIKAZ MULTIMEDIJALNOG PROJEKTA „KAKO SU NAS ZASMEJAVALI: RADIVOJE LOLA ĐUKIĆ I NOVAK NOVAK(OVIĆ)“
 

PRIKAZI
 

OLIVERA NASTIĆ 
„FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE 2013“ ATINA, 9–10. DECEMBAR 2013. GODINE
 

ALEKSANDRA ADžIĆ
BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI SISTEM NIBIS – DESET GODINA U SLUŽBI BIBLIOTEKARA