God.14, br. 2, decembar 2013. 

Milica Vasić
Institut za javno zdravlje Srbije „Dr
Milan Jovanović Batut”, Biblioteka

PROMENA POTREBA KORISNIKA BIBLIOTEKE USLED PROMENA KONCEPTUALIZACIJE
DOŽIVLjAJA VREMENA I INFORMACIJE POD UTICAJEM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA

 

Ključne reči: vremenski okviri, fizičko vreme, digitalno vreme, internet, virtualni prostor, hipertekst, hipermedija, COBISS, virtuelna naučnoistraživačka biblioteka, Biblioteka 2.0
Apstrakt: Kroz posmatranje promena načina konceptualizacije doživljaja vremena i informacije, prouzrokovanih uticajem informacionih tehnologija, pre svega interneta, ispituju se promene potreba orisnika biblioteka. Kao način zadovoljenja korisničkih potreba predlaže se implementacija i predstavljaju se savremeni koncepti u bibliotekarstvu – sistemi uzajamnih katalogizacija i koncept „Biblioteka 2.0”. Vid realizacije savremenih koncepata je priključivanje fondova svih biblioteka u sisteme uzajamne katalogizacije, kao što je COBISS ili BISIS, što podrazumeva i školske, visokoškolske i biblioteke naučnih instituta i ustanova, odnosno implicira konstituisanje virtuelnih školskih, visokoškolskih i naučnoistraživačkih biblioteka. Implementacija i predstavljanje ovih koncepata vrši se radi poboljšanja i postizanja većeg stepena zadovoljenja potreba savremenih korisnika.
 

    

 


NAUČNI RADOVI
 

JELENA GRAOVAC 
KLASIFIKACIJA TEKSTA ZASNOVANA NA SRPSKOM WORDNET-U
 

MILICA VASIĆ 
PROMENA POTREBA KORISNIKA BIBLIOTEKE USLED PROMENA KONCEPTUALIZACIJE DOŽIVLjAJA VREMENA I INFORMACIJE POD UTICAJEM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA
 

D. RASEL BEJLI, (PREVELA: JELENA MITROVIĆ
STVARANjE DIGITALNE ISTORIJE – STUDIJA SLUČAJA:PROJEKAT DOROVA POBUNA
 

STRUČNI RADOVI
 

NEVENA PETROVIĆ, ALEKSANDAR NIKOLIĆ, AGRON BAKIU 
PRIKAZ MULTIMEDIJALNOG PROJEKTA „KAKO SU NAS ZASMEJAVALI: RADIVOJE LOLA ĐUKIĆ I NOVAK NOVAK(OVIĆ)“
 

PRIKAZI
 

OLIVERA NASTIĆ 
„FUTURE LIBRARY UNCONFERENCE 2013“ ATINA, 9–10. DECEMBAR 2013. GODINE
 

ALEKSANDRA ADžIĆ
BIBLIOTEČKO-INFORMACIONI SISTEM NIBIS – DESET GODINA U SLUŽBI BIBLIOTEKARA