Год. 8, бр. 1/2, октобар 2007.

 

Александра Настић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ПРИСТУП ЕВАЛУАЦИЈИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ЉУБЉАНИ
 
Напомена: – библиотеке и научна литература – приказ излагања Богомира Михевца
 
 
 
 
 

ЧЛАНЦИ

Наташа Дакић
ДОДЕЛА ЛИЦЕНЦИ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ COBISS.SR

Стела Филипи-Матутиновић 
ЦИТАТНА АНАЛИЗА ЗА ПЕТ СРПСКИХ АУТОРА ПРЕМА WEB OF SCIENCE, SCOPUS И GOOGLE SCHOLAR

Алан Хопкинсон 
СТАЊЕ РАЗВОЈА RFID ТЕХНОЛОГИЈЕ

ПРИЛОЗИ

Татјана Брзуловић СтанисављевићАлександра Настић 
РЕТРОСПЕКТИВНА КОНВЕРЗИЈА И РЕТРОСПЕКТИВНА КАТАЛОГИЗАЦИЈА СА ОСВРТОМ НА ИСКУСТВО УНИВЕРЗИТЕТСКЕ БИБЛИОТЕКЕ "СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ" У БЕОГРАДУ

Татјана Брзуловић Станисављевић 
ИСКУСТВА СА ВЕРИФИКАЦИЈОМ РАЗВРСТАВАЊА БИБЛИОГРАФСКИХ ЈЕДИНИЦА ИСТРАЖИВАЧА ПО ТИПОЛОГИЈИ

Александра Настић 
ПРИСТУП ЕВАЛУАЦИЈИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ЉУБЉАНИ

Миле Стијеповић 
ПОВЕЗИВАЊЕ СИСТЕМА SICRIS-COBISS.SI-WEB OF SCIENCE

Софија Којевић 
ЗНАЧАЈ ЕВАЛУАЦИЈЕ БИБЛИОТЕКА У АКРЕДИТАЦИЈИ УНИВЕРЗИТЕТА У САД