Год. 8, бр. 1/2, октобар 2007.

 

Наташа Дакић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
ДОДЕЛА ЛИЦЕНЦИ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ СРБИЈЕ COBISS.SR
 
Кључне речи: узајамна каталогизација, CO­BISS програм, узајамна база, додела лиценци, правила за каталогизацију, тестна база
Сажетак: Од успостављања система узајамне каталогизације у Југославији, 1988. године, па све до њеног распада 1992. године, да би се приступило раду на узајамној каталогизацији библиотекари су морали да прођу обуку која се састојала од петодневног курса. У Словенији су услови за добијање лиценци прописани 2001. године Законом о библиотекарству, а 2005. године допуњени Правилником о издавању дозвола за узајамну каталогизацију којим су обухваћени и услови за одузимање лиценце. У Србији се, од успостављања јединственог библиотечко- информационог система CO­BISS.SR 2003. године, лиценце за рад у узајамној бази додељују каталогизаторима који после петодневног курса успешно креирају 30 записа у тестној бази. У циљу побољшања квалитета узајамне базе COBIB.SR неопходно је доношење Правилника о издавању ли­ценци за рад на уза­јамној каталогизацији којим би се тачно дефинисали услови за њено добијање или одузимање, као и права и обавезе учесника у узајамној каталогизацији.