Год. 8, бр. 1/2, октобар 2007.

 

Алан Хопкинсон
Мидлсекс Универзитет, Школа за инжењеринг и информационе науке Бароуз, Лондон
 
СТАЊЕ РАЗВОЈА RFID ТЕХНОЛОГИЈЕ
 
Кључне речи: RFID; библиотеке, систем циркулације, управљање библиотекама, самоуслуживање
Сажетак: RFID технологија почиње да се користи за праћење кретања традиципналне библиотечке грађе, било да се ради о штампаним публикацијама, аудиовизуалним, CD или DVD дисковима и сл. RFID технологија се дуго година користи за идентификацију стоке, праћење деце у забавним парковима у случају да се одвоје од пратилаца и за идентификацију опреме запаковане у кутије. Сада се користи за сигурносну контролу и контролу залих а у малопродаји а и у библиотечком свету. RFID чип или таг како се уобичајено назива може да садржи доста велику количину података, који укључују и идентификаторе налик на оне који се тренутно користе у облику бар кодова. Додатно они могу садржати податке за једнозначну идентификацију у оквиру међубиблиотечке позајмице; податке као што је ISBN, ознака класификације и наслов, што може олакшати контролу фондова. Најновији чип омогућава и да се уписују нови подаци, тако да се модел података за обележавање може ажурирати како се модели података усавршавају. Треба развити стандарде посебно за коришћење у библиотекарском свету и одговарајући ISO Комитети су почели да их развијају. Дански завод за стандарде је објавио модел података а у Великој Британији заједничка радна група представника издавача и библиотекара Book Industry Communication / Chartered Institute of Library and Information Professionals working group је основана да бу се укључила у рад сваке групације на мешународном нивоу и да би допринела развоју међународних стандарда. Нажалост показало се тешким да се постигне међународна сагласност, јер дански стандарди, који су у широкој употреби у Данској, имају карактеристике које земље које управо уводе ову технологију не желе да уведу на исти начин.