Год. 6, бр. 3, септембар 2005.

Александра Вранеш
Универзитет у Београду, Филолошки факултет
 
ИЗАЗОВИ ОБРАЗОВАЊА БИБЛИОТЕКАРА
 
УДК: 0.23-057.87:378.147
Напомена: Рад је саопштен на Стручном скупу "Образовање кадрова и корисника у библиотечко-информационој делатности" у оквиру 10. скупштине Заједнице библиотека универзитета у Србији, који су одржани 25. октобра 2004. г. у Народној библиотеци Србије, Београд.
Кључне речи: Библиотекарство, високошколско образовање, реформе
Сажетак: Образовање библиотекара на додипломском, постдипломском и докторском нивоу одвија се на Филолошком факултету Универзитета у Београду од 1962, односно 1981, а у данашњем облику од 1990. године. Веза теорије и праксе успоставља се кроз директну сарадњу са библиотекама и сродним институцијама културе. Реформа образовања која је у току предвиђа поштовање нових законитости, али истовремено и флексибилност и мултидисциплинарност стицаног образовања. Развијање сарадње са страним универзитетима наша је улазница у савремене образовне трендове. Да смо им близу, показује чињеница да се наше дипломе успешно нострификују на страним универзитетима