Год. 12, бр. 2, децембар 2011.

 

Александра Павловић
 
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
„ЗМИЈА У РАЈСКОМ ВРТУ“: ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА У ДИГИТАЛНОМ МИЛЕНИЈУМУ
 
УДК: 021.852:347.78
Кључне речи: Интелектуална својина, ауторско и сродна права, снабдевање научним документима
Сажетак: Располагање научним информацијама и снабдевање научним документима, у овој форми зачето после Другог светског рата, које подразумева интеракцију различитих структура научних информација и докумената, данас је дефинитивно у дигиталној фази. Нове технологије су омогућиле револуционарне промене, док су, с друге стране, социолошке, културолошке и филозофске контуре науке, какве су комуникација, евалуација, интелектуална својина, етика итд, остају у класичним формама, што изазива ирегуларности и у свакодневним активностима. Нови закон о ауторским правима у дигиталном миленијуму и импликације закона у националним законодавствима (САД, ЕЗ, Србија) предвиђају неке. Пракса, међутим, открива обиље контроверзи. Последње деценије бележе свакако пад у снабдевању научним документима и доминацију других приступа научним информацијама и документима, какви су у нашој пракси, масивна диги- тализација књига, ретроспективна конверзија серијских публикација и отворени приступи. С једне стране, ово води до радикалних промена у приступима, али ствара и сасвим нове ситуације на пољу интелектуалних својина. Лиценце кон- зорцијума чине важну и деликатну инстанцу у ауторском праву, када је реч о снабдевању научним документима. Овај рад систематизује легалне и етичке моменте у импликацији ауторског и сродних права у нашу делатност и даје неке одговоре у вези са савременом делатношћу.