Год. 12, бр. 2, децембар 2011.

 

Џеј Џордан 
председник, CEO, OCLC
 
OCLC: ИЗГРАДЊА УСЛУГА НА ВЕБУ У САРАДЊИ СА БИБЛИОТЕКАМА
 
УДК: 025.3:004.738.5
Сажетак: Године 2000-те OCLC је поделио са својим члановима нову стратегију, да „утка библиотеке у веб и веб у библиотеке“. План тражи од OCLC-а да трансформише WorldCat из библиографске базе података и онлајн централног каталога у глобални умрежени информациони извор, који повезује физичке и електронске збирке светских библиотека. Истакнуте функције ове стратегије су да се прошири сарадња, изгради нова технолошка платформа, трансформише WorldCat, уведу нове услуге и, на крају, да се присуство библиотека на светској мрежи учини видљивим и одрживим. Од онда је OCLC постигао значајан напредак, који је кулминирао пуштањем у рад 2012-те његовог рачунарског сервиса „у облацима“ - WorldShare Management Services. Концепт изласка на светску мрежу је размотрен у контексту шест трендова, који утичу на библиотеке и њихове кориснике.