God. 12, br. 2, decembar 2011.

 

Džej Džordan 
predsednik, CEO, OCLC
 
OCLC: IZGRADNjA USLUGA NA VEBU U SARADNjI SA BIBLIOTEKAMA
 
 
UDK: 025.3:004.738.5
Sažetak: Godine 2000-te OCLC je podelio sa svojim članovima novu strategiju, da „utka biblioteke u veb i veb u biblioteke“. Plan traži od OCLC-a da transformiše WorldCat iz bibliografske baze podataka i onlajn centralnog kataloga u globalni umreženi informacioni izvor, koji povezuje fizičke i elektronske zbirke svetskih biblioteka. Istaknute funkcije ove strategije su da se proširi saradnja, izgradi nova tehnološka platforma, transformiše WorldCat, uvedu nove usluge i, na kraju, da se prisustvo biblioteka na svetskoj mreži učini vidljivim i održivim. Od onda je OCLC postigao značajan napredak, koji je kulminirao puštanjem u rad 2012-te njegovog računarskog servisa „u oblacima“ - WorldShare Management Services. Koncept izlaska na svetsku mrežu je razmotren u kontekstu šest trendova, koji utiču na biblioteke i njihove korisnike.