God. 12, br. 2, decembar 2011.

Biljana Lazić
 
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 
Jelica Poklopić
 
Univerzitet u Beogradu, Filološki fakultet
 
MULTIMEDIJALNI DOKUMENT, „KULTNE RADIO EMISIJE“ - OSVRT NA STANjE U ARHIVAMA RADIO STANICA U SRBIJI
 
UDK: 654.195:004.55(497.11)
 

    

 


PRILOZI


LICENCIRANjE U PROJEKTU EUROPEANA

ČLANCI

Džej Džordan 
OCLC: IZGRADNjA USLUGA NA VEBU U SARADNjI SA BIBLIOTEKAMA

Miloš Utvić 
ANOTACIJA KORPUSA SAVREMENOG SRPSKOG JEZIKA

Biljana Lazić, Jelica Poklopić  
MULTIMEDIJALNI DOKUMENT, „KULTNE RADIO EMISIJE“ - OSVRT NA STANjE U ARHIVAMA RADIO STANICA U SRBIJI

Aleksandra Pavlović 
„ZMIJA U RAJSKOM VRTU“: INTELEKTUALNA SVOJINA U DIGITALNOM MILENIJUMU

PRILOZI

Milan Vasiljević 
ISKUSTVA SA OCLC-EVOG STUDIJSKOG PUTOVANjA PO EVROPI I AMERICI

Aleksandra Trtovac 
MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA “DIGITALIZACIJA KULTURNE I NAUČNE BAŠTINE, UNIVERZITETSKI REPOZITORIJUMI I UČENjE NA DALjINU” FILOLOŠKI FAKULTET BEOGRAD, 29.09-02.10.2011.

Adam Sofronijević 
BIBLIOTEKARSTVO I NEOČEKIVANE MOGUĆNOSTI DIGITALNOG KONFERENCIJE: TPDL I CIKM 2011