• Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 21 No 1 (2021)

  Infotheca, Journal for Digital Humanities, is a multidisciplinary journal published biannually in Open Access which publishes original papers that are subject to review by the members of an international Editorial Board.

  Digital Humanities are an emerging field, dedicated to research of the usage of information methods and technologies in the Humanities disciplines. Papers in which mathematical models, algorithms, procedures, standards and informatics applications intended for Humanities research are used and improved are all welcome.  Researchers from different disciplines have found their place in the Digital Humanities – Linguistics, Classical and Modern Philology, History, Philosophy, Archaeology, Pedagogy, Culturology, Librarianship, Archival science, Museology, Documentation science, Information Science, Computer Science, Art and many others – Infotheca is intended for all of them.

 • Инфотека - часопис за дигиталну хуманистику
  Vol 21 No 1a (2021)

  Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора.

  Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њим

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 20 No 1-2 (2020)

  Infotheca, Journal for Digital Humanities, is a multidisciplinary journal published biannually in Open Access which publishes original papers that are subject to review by the members of an international Editorial Board.

  Digital Humanities are an emerging field, dedicated to research of the usage of information methods and technologies in the Humanities disciplines. Papers in which mathematical models, algorithms, procedures, standards and informatics applications intended for Humanities research are used and improved are all welcome.  Researchers from different disciplines have found their place in the Digital Humanities – Linguistics, Classical and Modern Philology, History, Philosophy, Archaeology, Pedagogy, Culturology, Librarianship, Archival science, Museology, Documentation science, Information Science, Computer Science, Art and many others – Infotheca is intended for all of them.

 • Инфотека - часопис за дигиталну хуманистику
  Vol 20 No 1-2a (2020)

  Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора.

  Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њим

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 19 No 2 (2019)

  Infotheca, Journal for Digital Humanities, is a multidisciplinary journal published biannually in Open Access which publishes original papers that are subject to review by the members of an international Editorial Board.

  Digital Humanities are an emerging field, dedicated to research of the usage of information methods and technologies in the Humanities disciplines. Papers in which mathematical models, algorithms, procedures, standards and informatics applications intended for Humanities research are used and improved are all welcome.  Researchers from different disciplines have found their place in the Digital Humanities – Linguistics, Classical and Modern Philology, History, Philosophy, Archaeology, Pedagogy, Culturology, Librarianship, Archival science, Museology, Documentation science, Information Science, Computer Science, Art and many others – Infotheca is intended for all of them.

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 19 No 1 (2019)

  Infotheca, Journal for Digital Humanities, is a multidisciplinary journal published biannually in Open Access which publishes original papers that are subject to review by the members of an international Editorial Board.

  Digital Humanities are an emerging field, dedicated to research of the usage of information methods and technologies in the Humanities disciplines. Papers in which mathematical models, algorithms, procedures, standards and informatics applications intended for Humanities research are used and improved are all welcome.  Researchers from different disciplines have found their place in the Digital Humanities – Linguistics, Classical and Modern Philology, History, Philosophy, Archaeology, Pedagogy, Culturology, Librarianship, Archival science, Museology, Documentation science, Information Science, Computer Science, Art and many others – Infotheca is intended for all of them.

 • Инфотека - часопис за дигиталну хуманистику
  Vol 19 No 1a (2019)

  Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора.

  Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њим

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 18 No 2 (2018)

  Infotheca, Journal for Digital Humanities, is a multidisciplinary journal published biannually in Open Access which publishes original papers that are subject to review by the members of an international Editorial Board.

  Digital Humanities are an emerging field, dedicated to research of the usage of information methods and technologies in the Humanities disciplines. Papers in which mathematical models, algorithms, procedures, standards and informatics applications intended for Humanities research are used and improved are all welcome.  Researchers from different disciplines have found their place in the Digital Humanities – Linguistics, Classical and Modern Philology, History, Philosophy, Archaeology, Pedagogy, Culturology, Librarianship, Archival science, Museology, Documentation science, Information Science, Computer Science, Art and many others – Infotheca is intended for all of them.

 • Infoteka - časopis za digitalnu humanistiku
  Vol 18 No 2a (2018)

  Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора.

  Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њима.

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 18 No 1 (2018)

  Infotheca, Journal for Digital Humanities, is a multidisciplinary journal published biannually in Open Access which publishes original papers that are subject to review by the members of an international Editorial Board.

  Digital Humanities are an emerging field, dedicated to research of the usage of information methods and technologies in the Humanities disciplines. Papers in which mathematical models, algorithms, procedures, standards and informatics applications intended for Humanities research are used and improved are all welcome.  Researchers from different disciplines have found their place in the Digital Humanities – Linguistics, Classical and Modern Philology, History, Philosophy, Archaeology, Pedagogy, Culturology, Librarianship, Archival science, Museology, Documentation science, Information Science, Computer Science, Art and many others – Infotheca is intended for all of them.

 • Infoteka - časopis za digitalnu humanistiku
  Vol 18 No 1a (2018)

  Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора.

  Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њима.

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 17 No 2 (2017)

  Infotheca, Journal for Digital Humanities, is a multidisciplinary journal published biannually in Open Access which publishes original papers that are subject to review by the members of an international Editorial Board.

  Digital Humanities are an emerging field, dedicated to research of the usage of information methods and technologies in the Humanities disciplines. Papers in which mathematical models, algorithms, procedures, standards and informatics applications intended for Humanities research are used and improved are all welcome.  Researchers from different disciplines have found their place in the Digital Humanities – Linguistics, Classical and Modern Philology, History, Philosophy, Archaeology, Pedagogy, Culturology, Librarianship, Archival science, Museology, Documentation science, Information Science, Computer Science, Art and many others – Infotheca is intended for all of them.

 • Infoteka - časopis za digitalnu humanistiku
  Vol 17 No 2a (2017)

  Инфотека, часопис за дигиталну хуманистику, је мултидисциплинарни часопис у отвореном приступу који излази два пута годишње и објављује оригиналне радове који подлежу рецензији чланова међународног уређивачког одбора.

  Дигитална хуманистика је област у настајању, посвећена истраживањима примена информатичких метода и технологија у хуманистичким дисциплинама. Радови у којима се користе и унапређују математички модели, алгоритми, процедуре, стандарди као и информатичке апликације намењене хуманистици су добро дошли. У области дигиталне хуманистке своје место налазе истраживачи из различитих дисциплина – из лингвистике, класичне и савремене филологије, историје, филозофије, археологије, педагогије, културологије, библиотекарства, архивистике, музеологије, документалистике, информатике, рачунарства, уметности. Инфотека је намењена свима њима.

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 17 No 1 (2017)

  Infotheca - a Journal for Digital Humanities

 • Infoteka - časopis za digitalnu humanistiku
  Vol 17 No 1a (2017)

  Infoteka - časopis za digitalnu humanistiku - srpska strana

 • Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 16 No 1-2 (2016)
  Infotheca - Journal for Digital Humanities
 • Infoteka 16(1-2)a 2016 Infotheca - Journal for Digital Humanities
  Vol 16 No 1-2a (2016)
  Infoteka - časopis za digitalnu humanistiku, 16(1-2)a, avgust 2016
1 - 17 of 17 items