Год. 5, спец. бр, мај 2004.
 
Александра Поповић
Универзитетска библиотека “Светозар Марковић”, Београд
 
РАДИОНИЦЕ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У БЕЧУ
 

 

Стела Филипи-Матутиновић
РЕЧ ГОСТУЈУЋЕГ ГЛАВНОГ УРЕДНИКА

ПРИЛОЗИ

Вилијам Мастерсон 
ОРГАНИЗАЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕКА: ИСКУСТВО ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ

Алан Хопкинсон 
МЕТАПОДАЦИ: ПРЕГЛЕД

Алан Хопкинсон 
МИДЛСЕКС УНИВЕРЗИТЕТ: ОБУКА КАДРОВА У ЈАНУАРУ 2004.

Алан Хопкинсон 
ЗАШТО ЕВРОПСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ТРЕБА ДА САРАЂУЈУ У МЕЂУНАРОДНИМ АКТИВНОСТИМА

Александра ПоповићСања Антонић
БИБЛИОТЕЧКИ СЕРВИСИ

Александра Поповић 
РАДИОНИЦЕ У УНИВЕРЗИТЕТСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ У БЕЧУ

Богољуб Мазић 
РАДИОНИЦА О КОНВЕРЗИЈАМА ФОРМАТА

Адам Софронијевић
СЕДМОДНЕВНА ПОСЕТА МИДЛСЕКС УНИВЕРЗИТЕТУ У ЛОНДОНУ - ЈЕДНО ПОУЧНО ИСКУСТВО

Бранка Ногић 
УЗАЈАМНИ КАТАЛОГ

Бранислава Грбић
САДРЖИНСКА ОБРАДА У СИСТЕМУ COBISS

Стела Филипи-Матутиновић
ИФЛА

Стела Филипи-Матутиновић
РАД СЕКЦИЈЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ БИБЛИОТЕЧКИМ УДРУЖЕЊИМА НА 69. КОНГРЕСУ IFLA-Е

Весна Жупан 
МАРКЕТИНГ И МЕНАЏМЕНТ БИБЛИОТЕКА У СВЕТЛУ 69. КОНГРЕСА IFLA-Е У БЕРЛИНУ 2003. ГОДИНЕ

Вера Петровић 
НАЦИОНАЛНЕ БИБЛИОГРАФИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ

Софија Којевић 
ПОРТАЛИ У СВЕТУ И ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Стела Филипи-МатутиновићАлександра Поповић
ЕЛЕКТРОНСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ: КАКО СУ НАМ ПРОМЕНИЛЕ ЖИВОТ

Александра Павловић 
ВРСТЕ КАТАЛОГА И МЕЂУБИБЛИОТЕЧКА ПОЗАЈМИЦА

Александра ПоповићБогољуб Мазић
ОБУКА КОРИСНИКА - ОСНОВНИ ЦИЉ УНИВЕРЗИТЕТСКИХ БИБЛИОТЕКА

Марија Вранић - Игњачевић 
СЕСИЈА: АУТОРСКА ПРАВА И ДРУГИ ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ

Стела Филипи-МатутиновићБогољуб Мазић
ETD 2003 - ШЕСТИ МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О ЕЛЕКТРОНСКИМ ТЕЗАМА И ДИСЕРТАЦИЈАМА

Стела Филипи-МатутиновићБогољуб Мазић 
ONLINE ИНФОРМАЦИЈЕ КОНФЕРЕНЦИЈА 2003.

Александра ПоповићСања Антонић 
ОНЛАЈН ИНФОРМАЦИЈЕ 2003: ПРИКАЗ ИЗЛОЖБЕ