God. 17, br. 2, 2017.

Jelena Andonovski
Nataša Dakić
Univerzitetska biblioteka "Svetozar Marković"

 

83. SVETSKI KONGRES IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMATIKE

 

                                                                                                                


NAUČNI RADOVI
 

Cvetana Krstev, Agata Savari

IGRE SA POLILEKSIČKIM JEDINICAMA ZA BOLjE POVEZIVANjE NAUČNE ZAJEDNICE

Aleksandra Tomašević, Biljana Lazić, Dalibor Vorkapić, Mihailo Škorić, Ljiljana Kolonja

UPOTREBA PLATFORME OMEKA ZA DIGITALNE BIBLIOTEKE IZ DOMENA RUDARSTVA I GEOLOGIJE

Biljana Pajić

ELEKTRONSKA BIBLIOTEKA GETE-INSTITUTA

Marija Pantić

PRIDEVSKI ATRIBUTI UZ IMENICE „ČOVEK“, „ŽENA“, „MUŠKARAC“ I „MUŽ“
 

STRUČNI RADOVI
 

Anđela Stošić, Marina Milošević, Sandra Spasić, Ana Đorđević, Dragica Dragosav, Ines Stanić

RAD NA MULTIMEDIJALNOM DOKUMENTU „AL' SE NEKAD DOBRO JELO“
 

PRIKAZI
 

Dragana Stolić

ZBORNIK „PRAVNI ASPEKTI DIGITALIZACIJE KULTURNE BAŠTINE“

Jelena Andonovski, Nataša Dakić

83. SVETSKI KONGRES IZ OBLASTI BIBLIOTEKARSTVA I INFORMATIKE