God. 8, br. 1/2, oktobar 2007.

 

Tatjana Brzulović Stanisavljević
 
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
Aleksandra Nastić
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA I RETROSPEKTIVNA KATALOGIZACIJA SA OSVRTOM
NA ISKUSTVO UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U BEOGRADU
 

ČLANCI

Nataša Dakić
DODELA LICENCI U SISTEMU UZAJAMNE KATALOGIZACIJE SRBIJE COBISS.SR

Stela Filipi-Matutinović 
CITATNA ANALIZA ZA PET SRPSKIH AUTORA PREMA WEB OF SCIENCE, SCOPUS I GOOGLE SCHOLAR

Alan Hopkinson 
STANjE RAZVOJA RFID TEHNOLOGIJE

PRILOZI

 

Tatjana Brzulović StanisavljevićAleksandra Nastić 
RETROSPEKTIVNA KONVERZIJA I RETROSPEKTIVNA KATALOGIZACIJA SA OSVRTOM NA ISKUSTVO UNIVERZITETSKE BIBLIOTEKE "SVETOZAR MARKOVIĆ" U BEOGRADU

Tatjana Brzulović Stanisavljević 
ISKUSTVA SA VERIFIKACIJOM RAZVRSTAVANjA BIBLIOGRAFSKIH JEDINICA ISTRAŽIVAČA PO TIPOLOGIJI

Aleksandra Nastić 
PRISTUP EVALUACIJI NA UNIVERZITETU U LjUBLjANI

Mile Stijepović 
POVEZIVANjE SISTEMA SICRIS-COBISS.SI-WEB OF SCIENCE

Sofija Kojević 
ZNAČAJ EVALUACIJE BIBLIOTEKA U AKREDITACIJI UNIVERZITETA U SAD