God. 8, br. 1/2, oktobar 2007.

 

Nataša Dakić
Univerzitetska biblioteka “Svetozar Marković”, Beograd
 
DODELA LICENCI U SISTEMU UZAJAMNE KATALOGIZACIJE SRBIJE COBISS.SR
 
Ključne reči: uzajamna katalogizacija, CO­BISS program, uzajamna baza, dodela licenci, pravila za katalogizaciju, testna baza
Sažetak: Od uspostavljanja sistema uzajamne katalogizacije u Jugoslaviji, 1988. godine, pa sve do njenog raspada 1992. godine, da bi se pristupilo radu na uzajamnoj katalogizaciji bibliotekari su morali da prođu obuku koja se sastojala od petodnevnog kursa. U Sloveniji su uslovi za dobijanje licenci propisani 2001. godine Zakonom o bibliotekarstvu, a 2005. godine dopunjeni Pravilnikom o izdavanju dozvola za uzajamnu katalogizaciju kojim su obuhvaćeni i uslovi za oduzimanje licence. U Srbiji se, od uspostavljanja jedinstvenog bibliotečko- informacionog sistema CO­BISS.SR 2003. godine, licence za rad u uzajamnoj bazi dodeljuju katalogizatorima koji posle petodnevnog kursa uspešno kreiraju 30 zapisa u testnoj bazi. U cilju poboljšanja kvaliteta uzajamne baze COBIB.SR neophodno je donošenje Pravilnika o izdavanju li­cenci za rad na uza­jamnoj katalogizaciji kojim bi se tačno definisali uslovi za njeno dobijanje ili oduzimanje, kao i prava i obaveze učesnika u uzajamnoj katalogizaciji.