Језик хране и његов речник

Abstract

Речник језика хране, као речник посебног подјезика  у српском јазику, не постоји до наших дана. Сувише обичан или сувише променљив, опис лексике овог подјезика измиче пажњи истраживача језика, а лексикографе доводи у недоумице. У раду се анализирају примери лексикографске обраде појединих лексема овог језика и показује да опис кулинарског лексикона се не може решити стандардним лексикографским поступцима. Описан је дигитални корпус који се састоји од различитих типова текстова који описују језик хране, а који укључује кулинарске приручнике, етнографске и ситоријске студије, литарарна дела итд. Показано је како језик хране брзо и непрекидно еволуира, а његова еволуција је тесно повезана са променама у друштву. Коначно, аутор се залаже за стварање једног енциклопедијског речника језика хране и назначује његова основна својства. 

Published
2023-09-12
How to Cite
ВИТАС, Душко. Језик хране и његов речник. Infotheca - Journal for Digital Humanities, [S.l.], v. 23, n. 1, p. 7-30, sep. 2023. ISSN 2217-9461. Available at: <https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/2023.23.1.1_sr>. Date accessed: 22 apr. 2024.