О Корпусу студената англистике (КорСАнг) и могућностима његове софтверске експлоатације

  • Миња С. Радоња Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале
  • Срђан Р. Шућур Универзитет у Источном Сарајеву, Филозофски факултет Пале

Abstract

Корпусна лингвистика у Босни и Херцеговини и Републици Србији не користи се довољно. Разлози за то су многи: недостатак језичких корпуса, бојазан од рачунарских метода, још увијек присутан традицонални приступ обраде података који је квалитативан или не сеже даље од дескриптивне статистике. Неријетко ћемо чути аргументе против рачунарског метода, као што је тај да велики број примјера који су резултат претраге може нарушити квалитет анализе и довести до извођења погрешних лингвистичких законитости. Ипак, развој технологије утицао је и на развој информатичке писмености у свим људским дјелатностима, укључујући и академску заједницу. У овом раду образложићемо на који начин је неколико катедри за англистику у Босни и Херцеговини и Србије у сарадњи са Друштвом за језичке технологије и ресурсе понудило једно рјешење ученичког корпуса, те описати како је текао процес прикупљања корпуса и какве опције претраге корпус нуди.

Published
2021-10-27
How to Cite
РАДОЊА, Миња С.; ШУЋУР, Срђан Р.. О Корпусу студената англистике (КорСАнг) и могућностима његове софтверске експлоатације. Infotheca - Journal for Digital Humanities, [S.l.], v. 21, n. 1a, p. 37-58, oct. 2021. ISSN 2217-9461. Available at: <https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/2021.21.1.2_sr>. Date accessed: 22 apr. 2024.