Институционални репозиторијум Математичког института САНУ

  • Кристина Милојевић
  • Милица Кнежевић Математички институт Српске академије наука и уметности
  • Николина Вукша Поповић Универзитет у Београду, Математички факултет

Abstract

Математички институт САНУ прикључио се свету институционалних репозиторијума успостављањем дигиталне базе научно-истраживачких радова сарадника Института, која је подигнута на платформи отвореног кода DSpace-CRIS, комбинацији класичних фунцкионалности репозиторијума и напредних опција које нуди информациони систем CRIS. Рад је настао са циљем да се те функционалности представе кроз све фазе успешног успостављања и одржавања репозиторијума. Од почетка марта 2020. године, у репозиторијуму је депоновано преко 3000 радова, и на тај начин је свима омогућен увид у резултате истраживања из различитих области математике, механике и рачунарства.


кључне речи: институционални репозиторијум, МИСАНУ, DSpace-CRIS, научно-истраживачка продукција, отворени приступ

Published
2021-02-02
How to Cite
МИЛОЈЕВИЋ, Кристина; КНЕЖЕВИЋ, Милица; ВУКША ПОПОВИЋ, Николина. Институционални репозиторијум Математичког института САНУ. Infotheca - Journal for Digital Humanities, [S.l.], v. 20, n. 1-2a, p. 101-120, feb. 2021. ISSN 2217-9461. Available at: <https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/2020.20.1_2.7_sr>. Date accessed: 03 july 2022.