Текстометриjске методе и TXM платформа за анализу и визуелну презентациjу корпуса

  • Јелена Јаћимовић Стоматолошки факултет Универзитет у Београду

Abstract

Текстометриjски приступ се већ дуго примењуjе као корисна метода за анализу корпуса у различитим областима друштвено-хуманистичких наука. Kомбинуjући лексикометриjска и статистичка истраживања са развиjеним корпусним технологиjама, текстометриjа омогућава нелинеарно квантитативно и квалитативно проучавање дигиталних корпуса. У овом раду jе с циљем илустровања могућности текстометриjског приступа у оквиру TXM програмског окружења извршена анализа текуће верзиjе srpELTeC корпуса, уз представљање могућности визуелног приказа добиjених резултата.

Author Biography

Јелена Јаћимовић, Стоматолошки факултет Универзитет у Београду

Central Library

Published
2019-10-24
How to Cite
ЈАЋИМОВИЋ, Јелена. Текстометриjске методе и TXM платформа за анализу и визуелну презентациjу корпуса. Infotheca - Journal for Digital Humanities, [S.l.], v. 19, n. 1a, p. 30-56, oct. 2019. ISSN 2217-9461. Available at: <https://infoteka.bg.ac.rs/ojs/index.php/Infoteka/article/view/154>. Date accessed: 20 apr. 2021.